Biopolym. Cell. 2005; 21(2)
Reviews
Ivanskaya N. V., Rybalko S. L.
Biopolym. Cell. 2005; 21(2):134-139.
Cell Biology
Kordium V. A., Shpilevaya S. P., Ruban T. A., Sukhorada O. M., Andriyenko V. I.
Biopolym. Cell. 2005; 21(2):140-144.
Genome and Its Regulation
Kyrylenko T. K., Martynenko O. I., Alkhimova O. G.
Biopolym. Cell. 2005; 21(2):145-150.
Viruses and Cell
Biomedicine
Dmitrenko V. V., Shostak K. O., Boyko O. I., Simirenko O. E., Gundorov I. S., Khomenko O. V., Rozumenko V. D., Malisheva T. A., Shamaev M. I., Zozulya Yu. A., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2005; 21(2):157-164.
Bioorganic Chemistry
Short Communications
Tykhonkova I. O., Lisogubov V. V., Khozhaenko Yu. V., Dovgopola O. O., Korovin S. I., Ovcharenko G. V., Usenko V. S., Rodnin M. V., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(2):180-183.