Biopolym. Cell. 1987; 3(3)
Reviews
Short Communications
Stefanishina T. V., Bogdarina I. G., Buriyanov Ya. I.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):128-131.
Landau S. M., Sasina L. K., Chashchin N. A., Chashchina L. I.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):134-136.
Kostyshin S. S., Marchenko M. M., Oplachko L. T., Grigorieva N. F.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):142-145.
Kordyum V. A., Trukhanov V. A., Toporova E. K., Shulzhenko V. N., Checheneva T. N.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):145-148.
Kupriyanova O. A., Korokhov N. P., Tomsons V. P., Kiseleva E. V., Vishnivetsky S. N., Khristolyubova N. B., Mertvetsov N. P., Salganik R. I.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):149-152.
Rechkunova N. I., Zinoviev V. V., Malygin E. G., Gorbunov Yu. A., Popov S. G., Nesterenko V. F., Buriyanov Ya. I.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):152-154.
Panosyan G. A., Sarkisyan E. G., Gevorkyan E. S., Karabashyan L. V.
Biopolym. Cell. 1987; 3(3):154-156.