Biopolym. Cell. 1988; 4(6):310-313.
Клітинна біологія
Динаміка і механізм термоінактивації антитіл
1Бобровник С. А., 1Стародуб М. Ф.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики АН УСРС
    Київ, СРСР

Abstract

За допомогою імуноферментного методу вивчено кінетику термоінактивації специфічних до стафілококу антитіл. Показано, що кінетичні криві в напівлогарифмічній системі координат апроксимуються двома прямими, що пересікаються під певним кутом. Запропоновано модель процесу термоінактивації антитіл. Розраховано кінетичні характеристики досліджуваного процесу за різних температур, а також визначено його термодинамічні параметри.

References

[1] Bobrovnik S. A. Enumeration of specific antibody-forming cells by the immunofluorescent imprint technique. EOS J. Immunol, and Immunopharmacol. 1986; 15(3):178-182.
[2] Gripenberg M, Kurki P. Demonstration of human autoantibodies by quantitative enzyme immunoassays. J Immunol Methods. 1986;92(2):145-59.
[3] Mukkur TK. Thermodynamics of hapten-antibody interactions. CRC Crit Rev Biochem. 1984;16(2):133-67.
[4] Bobrovnik SA. Determination of rate constants for certain biexponential biological processes. Biopolym. Cell. 1987; 3(5):245-50.
[5] Dixon M, Webb EC. Enzymes. New York, Acad. Press, 1964; 950 p.