Biopolymers and Cell (ISSN 0233-7657 друкованої, 1993-6842 он-лайн версії) науковий журнал, заснований у 1985
Національною академією наук України,
Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Biopolym. Cell – мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу, що публікує роботи з досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягненя біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації існуючих методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах.

Попередні назви видання
Биополимеры и клетка (1985–2009),
Біополімери і клітина (2001–2009),
Biopolymers and Cell (1985–2009).

У 2009 журнал перереєстровано під єдиною назвою Biopolymers and Cell (офіційна абревіатура Biopolym. Cell).
Шановні читачі цитуючи роботи журналу будь-ласка вказуйте назву статті, прізвища авторів англійською мовою, а назву журналу Biopolymers and Cell, не зважаючи на те якою мовою була опубікована стаття. У деяких міжнародних наукометричних базах даних не завжди коректно розпізнається кириличний текст, що унеможливлює підрахунок цитуваннь.

Періодичність виходу Biopolym. Cell з 2022 року становить один раз на квартал, один том на рік. Рубрики журналу:

 • Структура і функція біополімерів
 • Геноміка, транскриптоміка, протеоміка
 • Молекулярна і клітинна біотехнологія
 • Молекулярна біомедицина
 • Біоінформатика
 • Біоорганічна хімія
 • Огляди
 • Мініогляди
 • Методи
 • Думки, дискусії, коментарі
 • Короткі повідомлення
 • Хроніка і інформація
 • Ювілеї

Формат Biopolym. Cell відповідає міжнародним стандартам.

Статті публікуються англійською та супроводжуються ідентичними за змістом резюме українською мовою.

До складу редакційної колегії Biopolymers and Cell обираються знані науковці з активною життєвою позицією.

Biopolymers and Cell індексується і/або представлений в Scopus, SJR (2021 – 0.135), Cites per Doc. (2y) = 0.341 (розраховується за формулою impact factorTM (Thomson Reuters)), BIOSIS Previews, Biological Abstracts, DOAJ, CrossRef, (всі статті мають doi, журнал бере участь у Cited-by-linking), EBSCO , HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, реферативний журнал "Джерело" (Україна), Medical Journal Links.

Вищою атестаційною комісіэю Україні Biopolymers and Cell включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (біологічні та хімічні науки), категорія А.