Biopolymers and Cell (ISSN 0233-7657 друкованої, 1993-6842 он-лайн версії) науковий журнал, заснований у 1985
Національною академією наук України,
Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Biopolym. Cell – мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу, що публікує роботи з досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягненя біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації існуючих методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах.

Попередні назви видання
Биополимеры и клетка (1985–2009),
Біополімери і клітина (2001–2009),
Biopolymers and Cell (1985–2009).

У 2009 журнал перереєстровано під єдиною назвою Biopolymers and Cell (офіційна абревіатура Biopolym. Cell).
Шановні читачі цитуючи роботи журналу будь-ласка вказуйте назву статті, прізвища авторів англійською мовою, а назву журналу Biopolymers and Cell, не зважаючи на те якою мовою була опубікована стаття. У деяких міжнародних наукометричних базах даних не завжди коректно розпізнається кириличний текст, що унеможливлює підрахунок цитуваннь.

Періодичність виходу Biopolym. Cell становить один раз на два місяці , один том на рік. Рубрики журналу:

 • Структура і функція біополімерів
 • Геноміка, транскриптоміка, протеоміка
 • Молекулярна і клітинна біотехнологія
 • Віруси і клітина
 • Біоінформатика
 • Біоорганічна хімія
 • Огляди
 • Мініогляди
 • Методи
 • Дискусії
 • Короткі повідомлення
 • Хроніка і інформація
 • Ювілеї

Бажаєте вчасно знати новини?
Підпишиться на безкоштовну розсилку змісту Biopolymers and Cell і прочитайте новий номер одразу після його публікації он-лайн.

Формат Biopolym. Cell відповідає міжнародним стандартам.

Статті публікуються англійською та супроводжуються ідентичними за змістом резюме російською і українською мовами, в виключних випадках редакційна колегія може прийняти до розгляду статтю російською або українською і при одержанні високої оцінки рецензентів в друкованій версії журналу можлива публікація авторської версії статті, але на сайті обов'язково додатково буде розміщено переклад англійською.

До складу редакційної колегії Biopolymers and Cell обираються знані науковці з активною життєвою позицією.

Biopolymers and Cell індексується і/або представлений в Scopus, SJR (2013 – 0.188), Cites per Doc. (2y) = 0.417 (розраховується за формулою impact factorTM (Thomson Reuters)), Index Copernicus (ICF2011 – 5.17), BIOSIS Previews, Biological Abstracts, DOAJ, elibrary.ru, Росийский индекс научного цитирования (IF2013 – 0.317), CrossRef, (всі статті мають doi, журнал бере участь у Cited-by-linking), EBSCO , HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, реферативний журнал "Джерело" (Україна), Medical Journal Links, ВИНИТИ(Російська Федерація).

Вищими атестаційними комісіями Україні і Росії Biopolymers and Cell включено до списків журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (біологічні та хімічні науки).