Biopolym. Cell. 2005; 21(1):64-69.
Молекулярна Біомедицина
Нелінійна кінетика росту пухлин саркоми-45 і зміни просторового хаосу форми злоякісних клітин після впливу механохімічно активованого доксорубіцину, дуже високочастотного опромінювання та їхньої комбінованої дії
1Зінченко В. А., 2Орел В. Е., 3Бєлов Ю. А., 2Дзятковська Н. М., 2Данко М. Й., 2Романов А. В., 2, 3Морозов О. Б., 4Придатко О. Ю.
 1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
  Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680
 2. Інститут онкології АМН України
  вул. Ломоносова, 33/43, Київ, Україна, 03022
 3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  вул. Володимирська 64, Київ, Україна, 01033
 4. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
  вул. Васильківська, 45, Київ, Україна, 03022

Abstract

Характерними ознаками злоякісних пухлин є, серед іншого, особливості їхньої нелінійної динаміки росту та атипова форма клітин, яку можна якісно оцінити на основі уявлень про детермінований хаос. Проведено порівняльне вивчення нелінійної кінетики розмірів пухлин, просторового хаосу форми та цитологічних змін клітин тварин із саркомою-45 під впливом електромагнітного опромінювання (ЕМО, 40 МГц), протипухлинного антибіотика антрациклінового ряду офіцинального доксорубіцину (ДР) і механохімічно активованого ДР, а також їхніх комбінацій. Найвиразнішу нелінійність кінетики розмірів пухлин саркоми-45 виявлено у тварин контрольної групи (без впливу), у той час як після ЕМО та механохімічно активованого ДР вона була мінімальною. Форми пухлинних клітин контрольної групи тварин, як і найураженіших після дії механохімічно активованого ДР та ЕМО, мали найбільший просторовий хаос. Зроблено припущен­ня, що це пов'язано з особливостями змін детермінованого молекулярного хаосу в пухлинних клітинах, викликаних хімічним впливом механохімічно активованого ДР та зовнішнім ЕМО
Keywords: клітини саркоми-45, доксорубіцин, електромагнітне опромінювання, хаос

References

[1] Hortob?gyi GN. Anthracyclines in the treatment of cancer. An overview. Drugs. 1997;54 Suppl 4:1-7.
[2] Todor IN, Orel VE, Mikhailenko VM, Danko MI, Dzyatkovskaya NN. Influence of mechanochemically modified doxorubicin and irradiation with frequency 40 MHz on doxorubicin-resistant Guerin's carcinoma. Exp. Oncol. 2002; 24:234-6.
[3] Polk C. When is a «non-thermal» bioeffect of microwaves really non-thermal? Implications for DNA exposure. Polish J Med Phys Eng. 2001; 7(1): 101-8.
[4] Sedivy R. Fractal tumours: their real and virtual images. Wien Klin Wochenschr. 1996;108(17):547-51.
[5] Zitare IYa. Cytological aspects of cancer chemotherapy: Auth Thesis. ... dr med. nauk. Riga, 1987; 40 p.
[6] Okulov VB, Zubova SG. [Adaptive reactions of the cell as the staring point of tumor progression]. Vopr Onkol. 2000;46(5):505-12.
[7] Timinyuk VO, Zhivotova OM. Biophysics. Kharkiv: Zoloti Storinky, 2001. 161 p.
[8] Giuliani FC, Kaplan NO. New doxorubicin analogs active against doxorubicin-resistant colon tumor xenografts in the nude mouse. Cancer Res. 1980;40(12):4682-7.
[9] Emanuel NM, Kavetskiy RE, Tarusov BI, Sidorik EP. Biophysics of cancer. Kiev: Naukova Dumka. 1976; 296 p.
[10] Isakov VL, Pinchuk VG, Isakova LN. Modern methods of automated cytology. Kiev: Naukova Dumka. 1988; 216 p.
[11] Moon FC. Chaotic Vibrations. An Introductions for Applied Scentists and Engineers. 1987. Wiley. 309 p.
[12] Orel VE, Romanov AV, Dzyatkovskaya NN, Mel'nik YI. The device and algorithm for estimation of the mechanoemisson chaos in blood of patients with gastric cancer. Med Eng Phys. 2002;24(5):365-71.
[13] Orel VE. Chaos and cancer, Mechanochemistry, mechanoemission. Kiev: AOZT "Tekeoptik", 2002. 296 p.