Biopolym. Cell. 2024; 40(2)
Reviews
Voloshyna I. M., Netiaha Yu. M., Nechaiuk Ya. V., Khomenko V. G., Shkotova L. V.
Biopolym. Cell. 2024; 40(2):83-95.
Molecular and Cell Biotechnologies
Demkiv O. M., Stasyuk N. Y., Grynchyshyn N. M., Klepach H. M., Gonchar M. V.
Biopolym. Cell. 2024; 40(2):96-108.
Molecular Biomedicine
Bioorganic Chemistry
Rumynska T. M., Yushyn I. M., Holota S. M., Hural A. R., Mural D. V., Dudok O. V., Salyha Yu.T., Georgiyants V. A., Korniychuk O. P., Lesyk R. B., Konechnyi Yu. T.
Biopolym. Cell. 2024; 40(2):136-148.
Chronicle and Information