Biopolym. Cell. 1995; 11(1)
Fedorenko E. S., Irodov D. M., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):20-29.
Govorun D. M., Kondratyuk I. V., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):36-39.
Podsosonny V. A., Konstantinov Yu. M., Lutsenko G. N.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):50-54.
Pererva T. P., Mirjuta N. Yu., Mirjuta A. Yu., Woodmaska M. I., Zherebtsova E. N.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):61-65.
Gubskiy Yu. I., Levitsky E. L., Kulick I. A., Goryushko A. G., Primak R. G., Sachenko L. G., Vistunova I. E.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):70-80.
Sidorik L. L., Rodnin N. V., Bobyk V. I., Ryabenko D. V., Veberov A. V., Tkachenko T. Yu., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):81-86.
Lukash L. L., Podolskaya S. V., Suhorada H. M., Kostetskaya K. V., Kostetsky I. E., Varzanova I. S., Patskovsky Yu. V., Vavilina I. V., Deis S. V.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):87-91.
Sukhorada H. M., Lukash L. L., Podolskaya S. V., Shved A. D., Smykodub A. I.
Biopolym. Cell. 1995; 11(1):92-94.