Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2)
Jubilee
Futernyk P. V., Pogribna A. P., Petrushenko Z. M., Negrutski B. S., El'skaya G. V.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):17-23.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):24.
Toporova O. K., Novikova S. N., Lihacheva L. I., Suhorada O. M., Ruban T. A., Kozel J. A., Irodov D. M., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):25-32.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):33.
Dmitrenko V. V., Shostak K. O., Boyko O. I., Khomenko O. V., Rozumenko V. D., Malisheva T. A., Shamayev M. I., Zozulya Yu. P., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):34-40.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):41.
Andreev I. O., Spiridonova K. V., Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):42-49.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):50.
Borisenko L. G., Rynditch A. V., Bernardi G.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):51-60.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):61.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):77.
Odynets K. A., Ivahno S. S., Kovalskyy D. B., Tokovenko B. T., Kornelyuk A. I.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):78-91.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):92.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):106.
Livshits L. A., Bychkova A. M., Nechyporenko M. V., Ekshyyan O. Yu., Gryschenko N. V., Malyarchuk S. G., Pampukha V. N., Kravchenko S. A., Afanaseva N. A., Pichkur N. A., Skiban G. V.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):107-114.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):115.
Morozova L. M., Vagyna I. N., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):116-129.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):130.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):143.
Yaremchuk A. D., Kovalenko O. P., Gudzera O. I., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):144-149.
Kyyamova R. G., Rodnin N. V., Garifulin O. M., Tykhonkova I. O., Koroleva E. P., Malets M. S., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2004; 20(1-2):151-157.