Biopolym. Cell. 2001; 17(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Tishcnenko E. N., Korzh L. P.
Biopolym. Cell. 2001; 17(2):140-146.
Kharchenko O. V., Kazachkov M. G., Skaternaya T. D., Butovich I. A.
Biopolym. Cell. 2001; 17(2):147-151.
Molecular Mechanisms of Differentiation
Shostak K. O., Dmitrenko V. V., Garifulin O. M., Rozumenko V. D., Khomenko O. V., Zozulya Yu. A., Zehetner G., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2001; 17(2):152-159.
Molecular and Cell Biotechnologies
Short Communications
Methods