Biopolym. Cell. 1992; 8(1):46-51.
Структура та функції біополімерів
Зміни структури і біологічних властивостей бактеріофага Т4 під впливом постійного магнітного поля
1Литвинов Г. С., 1Поліщук В. П., 1Бойко О. Л.
  1. Міжгалузевий науково-інженерний центр з фізики живого і мікрохвильової резонансної терапії «Відгук»
    вул. Володимирська, 61-б, Київ, Україна, 252017

Abstract

Досліджено вплив постійного магнітного поля (ПМП) з індукціями від 0,2 до 2,0 Тл на інфекційність та структуру бактеріофага Т4 Escherichia coli В. Виявлено зменшення інфекційного титру вірусу під дією ПМП, яке можна пояснити порушенням його структури: набуханням та руйнуванням головок бактеріофагів, скороченням чохла відростка, відділенням та зруйнуванням хвостового відростка. Зниження титру із зростанням індукції до 0,4–0,5 Тл обумовлено, очевидно, визначальним вкладом аномального ефекта Зєємана. При більш високих значеннях індукції (0,8–2,0 Тл) дестабілізуюча дія ПМП повинна збільшуватись за рахунок того, що поряд з ефектом Зєємана стає суттєвою орієнтуюча дія поля на молекули білків ДНК і віріона в цілому

References

[1] Wolkenstein M. B. Physics and Biology. M.: Nauka, 1981. 165 p.
[2] Boyko AL, Shved AD, Grigoryan A. Effect of static magnetic field on the tobacco mosaic virus. Visn. AN UkrSSR. 1975; 8: 26-31.
[3] Nemec N, Horacova D, Svazil P. Changes in the growth of staphylophage 812 induced by a homogeneous magnetic field. Folia Fac Sci Nat Univ Purk Brim. 1983; 24:73-85.
[4] Torbet J. Internal structural anisotropy of spherical viruses studied with magnetic birefringence. EMBO J. 1983;2(1):63-6.
[5] Davis RW, Botstein D, Roth JR, A Manual for Genetic Engineering, Advanced Bacterial Genetics. Cold Spring Harbor Laboratory. 1980; 251 p.
[6] Born M. Optics. M.:Izdatel'stvo inostr. lit., 1960. 550 p.
[7] Noglazov BF, Seryileva II, Abuladze NK structure and functioning of the motor apparatus of bacteriophage T4. Uspekhi biol. khimii.— M. : Nauka, 1988 vol 29:122-44
[8] Dorfman YaP. On the specifics of the impact of magnetic fields on diamagnetic molecules in solution. Biofizika. 1962; 6: 733-6.
[9] Maret G, Dransfeld K. Biomolecules and Polymers in High Steady Magnetic Fields. Strong and Ultrastrong Magnetic Fields and Their Applications. Springer. 1985;143–204.
[10] Tihonenko TI. Biochemistry viruses. M.: Medicine, 1966. 295 p.
[11] Luria SE, Darnell JE, Baltimore D, Campbell A. General Virology. John Wiley & Sons, Inc. 1978; 592 p.