Biopolym. Cell. 1990; 6(2):55-60.
Аналіз рестрикційного поліморфізму ДНК-локусу D7S23 за допомогою зонда КМ-19 методом ланцюгової реакції синтезу ДНК у популяції і в сім'ях хворих на муковісцидоз
1Іващенко Т. Е., 1Горбунова В. Н., 1Асєєв М. В., 1Баранов В. С., 2Виноградов С. В., 3Берлін Ю. А., 1Гольцов А. А., 2Кабоєв О. К., 2Шварц Є. І.
  1. Інститут акушерства та гінекології АМН
    Ленінград, СРСР
  2. Ленінградський інститут ядерної фізики ім. Б. П. Константинова АН СРСР
    Гатчина, Ленінградська обл., СРСР
  3. Інститут біоорганічної хімії ім. М. М. Шемякіна АН СРСР
    Москва, СРСР

Abstract

Методом ланцюгової реакції синтезу (ЦРС) ДНК проаналізовано алельний поліморфізм локусу D7S23, що виявляється ДНК-зондом КМ-19 у популяції Ленінграда – у родинах високого ризику і хворих на муковісцидоз (MB). Методом полімеразної ЦРС ДНК встановлено виражений нерівноважний розподіл алелів A1 і А2 зонда КМ-19 у досліджених групах. Співвідношення алелів A1 і А2 у групі донорів (46 осіб) становить відповідно 75 і 25 %, у родинах високого ризику (51 чоловік) – гетерозиготні носії гена MB – 48 і 52 %, тоді як у хворих на MB зустрічається винятково алель А2 (18 осіб – усі А2/А2). Отримані результати доводять високодостовірне невипадкове зчеплення алеля А2 з мутантним геном MB і A1 – з його нормальним алелем. Ці дані розширюють можливості використання молекулярних підходів для пренатальної діагностики MB на ранніх термінах вагітності, виявлення гетерозиготного носійства даної мутації у родинах високого ризику та уточнення діагнозу MB у сумнівних і генетично неясних випадках. Обговорюються методичні модифікації, застосовані в роботі, які дозволяють значно підвищити ефективність полімеразної ЦРС ДНК, зменшити витрату олігонуклеотидних праймерів і термофільної ДНК-полімерази.

References

[1] Saiki RK, Scharf S, Faloona F, Mullis KB, Horn GT, Erlich HA, Arnheim N. Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science. 1985;230(4732):1350-4.
[2] Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, Mullis KB, Erlich HA. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science. 1988;239(4839):487-91.
[3] Scharf SJ, Horn GT, Erlich HA. Direct cloning and sequence analysis of enzymatically amplified genomic sequences. Science. 1986;233(4768):1076-8.
[4] Kogan SC, Doherty M, Gitschier J. An improved method for prenatal diagnosis of genetic diseases by analysis of amplified DNA sequences. Application to hemophilia A. N Engl J Med. 1987;317(16):985-90.
[5] Feldman GL, Williamson R, Beaudet AL, O'Brien WE. Prenatal diagnosis of cystic fibrosis by DNA amplification for detection of KM-19 polymorphism. Lancet. 1988;2(8602):102.
[6] Sommer SS, Sobell JL. Application of DNA-based diagnosis to patient care: the example of hemophilia A. Mayo Clin Proc. 1987;62(5):387-404.
[7] Kapranov NI. Author. dis. ... Dr. med. Sci. Moscow, Institute of Pediatrics, USSR Academy of Medical Sciences. 1986; 37 p.
[8] Morris M., Super M. Cystic fibrosis. The facts. Oxford: Univ. press, 1987. 264 p.
[9] Speer A, Davies K, McGlade S, Hanke R, Spiegler AW, Szibor R, Sommer D, Herrmann F, Coutelle C. Possibilities and problems in genomic diagnosis of Duchenne muscular dystrophy with molecular probes. Biomed Biochim Acta. 1986;45(7):K19-27.
[10] Estivill X, Farrall M, Williamson R, Ferrari M, Seia M, Giunta AM, Novelli G, Potenza L, Dallapicolla B, Borgo G, et al. Linkage disequilibrium between cystic fibrosis and linked DNA polymorphisms in Italian families: a collaborative study. Am J Hum Genet. 1988;43(1):23-8.
[11] Shvarts EI, Kaboev OK, Gol'tsov AA, Vinogradov SV, Lebedenko EN. Primer-dependent amplification of 2 sites of human beta-globin gene. Bioorg Khim. 1988;14(11):1577-9.