Biopolym. Cell. 2022; 38(1):26-36.
Біоорганічна хімія
N-(R-карбамотіоіл)циклоалкілкарбоксаміди ефективні інгібітори дегідрофолатредуктази з антибактеріальною активністю
1Холодняк О. В., 1Тнігуер М., 1Носуленко І. С., 1Кініченко А. О., 1Кандибей К. І., 1Антипенко О. М., 1Коваленко С. І.
  1. Запорізький державний медичний університет
    проспект Маяковського, 26, Запоріжжя, Україна, 69035

Abstract

Мета. Пошук нових антибактеріальних агентів з дигідрофолатредуктазо-інгібуючою дією з використанням методогії in silico та in vitro серед N-(R-карбамотіол)циклоалкілкарбоксамідів, встановлення закономірностей між хімічною будовою та протимікробною активністю для оптимізації синтезу нових потенційних біологічно активних речовин. Методи. Молекулярний докінг, аналіз інгібування ДГФР in vitro, антимікробний тест, SAR-аналіз, статистичні методи. Результати. За результатами молекулярного докінгу до активного центру дигідрофолатредуктази (ДГФР), а саме спорідненості, основних типів взаємодій та розміщення в активному центрі ферменту, відібрано ряд N-(R-карбамотіоіл)циклоалкілкарбоксамідів для їх дослідження інгібуючої дії. На основі традиційного in vitro скринінгу виявлено ряд перспективних сполук з високою здатністю інгібування ДГФР. При цьому встановлено, що більш ефективними інгібіторами ДГФР є диацилсемікарбазиди у порівняні до ацилтіосечовинами. Проведені дослідження на антибактеріальну активність дозволили виявити ряд перспективних сполук, а саме N-(2-R-гідразин-1-карбонотіоіл)циклоалканкарбоксамідів, як високоактивних протимікробних агентів щодо E. сoli та S. aureus (МІК 3.125-25.0 мкг/мл) з високою ДГФР-інгібуючою дією, активність яких конкурує з препаратом-порівняння «Нітрофуразон». Зазначене обґрунтовує продовження системних досліджень у наведеному напрямку. Висновки. Проведено обґрунтований пошук нових антибактеріальних агентів з дигідрофолатредуктазо-інгібуючою дією з використанням методогії in silico та in vitro серед N-(R-карбамотіол)циклоалкілкарбоксамідів, встановлені закономірності між хімічною будовою та активністю для подальшої оптимізації синтезу нових потенційних лікарських засобів.
Keywords: N-(R-карбамотіоіл)циклоалкілкарбоксаміди, дегідрофолатредуктаза, молекулярний докінг, інгібітори, антибактеріальна активність, SAR-аналіз