Biopolym. Cell. 2018; 34(2):142-168.
Хроніка та інформація
Матеріали ХII щорічної конференції молодих вчених Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ

Abstract