Biopolym. Cell. 2016; 32(6):461-467.
Біоорганічна хімія
Використання лектину як векторної молекули для доставки лікарських засобів до клітин і тканин
1Антонюк В. О., 1Ключівська О. Ю., 2, 3Антонюк Р. В., 2Лозинський А. В., 2Погранична Х. Р., 2Лесик Р. Б., 1Стойка Р. С.
  1. Інститут біології клітини НАН України
    вул. Драгоманова, 14/16, Львів, Україна, 79005
  2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
    вул. Пекарська, 69, Львів, Україна, 79010
  3. Дубенська центральна районна лікарня
    вул. Львівська,73, Дубно, Україна, 35600

Abstract

Мета. Приєднання низькомолекулярної сполуки з протипухлинною активністю до лектину та визначення біологічної активності одержаного кон’юґату. Методи. Органічний синтез; одержання та аналіз кон’юґату лектину гороху з похідним тіопірано[2,3-d]тіазолу, біотестування кон’югату на культурі клітин та гістологічних препаратах. Результати. Одержано кон’югат лектину гороху (Pisum sativum) приєднаним похідним тіопірано[2,3-d]тіазолу. Кон’югацію здійснювали через взаємодію альдегідної групи сполуки похідного з аміногрупами білка лектину в лужному середовищі (рН 9,0). До 10 мг лектину було приєднано ≈ 0,4 мг досліджуваної сполуки. Кон’юґація лектину гороху з протипухлинною речовиною спричинила підсилення інгібувальної дії останньої на клітини лінії L1210 лейкозу миші приблизно у 2,5 рази (у перерахунку на речовину). Антинеопластична дія кон’югату в повній мірі проявляється лише на третю добу від початку досліду, й імовірно після проникнення кон’юґату у кліти-ну і розпаду молекули. На гістологічному препараті визначено особливості зв’язування досліджуваного кон’югату з мукозними клітинами прямої кишки людини. Висновки. Одержані результати можуть бути цікавими для моделювання адресної доставки біологічно активних речовин в клітини тканин організму.
Keywords: Pisum sativum agglutinin, тіопірано[2,3-d]тіазоли, кон’юґат, доставка, протипухлинна активність

References

[1] Antonyuk VO. The lectins and their resources. Lviv: Quart, 2005; 554 p.
[2] Sybirna NO, Schewtsova AI, Ushakova GO. The Fundamentals of glycobiology. Lviv: LNU, 2015; 492 p.
[3] Molema G. Drug targeting: basic concepts and novel advances. In: Drug targeting organ-specific strategies. Eds Molena G, Meijer DKF. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim. 2001; 406 p.
[4] Woodley JF, Naisbett B. The potential of lectins for delaying the intestinal transit of drugs. Proc Int Symp Control Rel Bioact. Mater. 1988; 15: 125–6.
[5] Pat. 143359 English, 1C2 A 61 K 37/00 C 07G 7/0-2. Conjugates. William H. Bowen, Sidney A. Barker. Publ. 28.04.76.
[6] Lesyk RB, Zimenkovsky BS. 4-Thiazolidones: centenarian history, current status and perspectives for modern organic and medicinal chemistry. Curr Org Chem. 2004; 8(16):1547-77.
[7] Lozynskyi AV, Kaminskyy DV, Romanchyshyn KhB, Semenciv NG, Ogurtsov VV, Nektegayev IO, Lesyk RB. Screening of antioxidant and anti-inflammatory activity among thiopyrano[2,3-d]thiazoles. Biopolym Cell. 2015; 31(2):131-7.
[8] Zelisko N, Atamanyuk D, Vasylenko O, Grellier P, Lesyk R. Synthesis and antitrypanosomal activity of new 6,6,7-trisubstituted thiopyrano[2,3-d][1,3]thiazoles. Bioorg Med Chem Lett. 2012;22(23):7071-4.
[9] Antonyuk VO. The method of purification of mannose-specific lectins. Declarative patent of Ukraine No 13770, published 17.04.2006, claim for u200510008.
[10] Lozynskyi A, Golota S, Zimenkovsky B, Atamanyuk D, Gzella A, Lesyk R. Synthesis, anticancer and antiviral activities of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-6-carbaldehydes. Phosphorus Sulfur Silicon Relat Elem. 2016; 191:1245-9.
[11] Chomutovskyj OA, Lutsyk MD, Perederej OF. Electronic-histochemistry of cell membrane receptors. Kyiv: Naukova dumka, 1986; 168 p.
[12] Hayat MA. Colloidal Gold: principles, methods, and applications. New York: Academic Press, 2012. 536 p.
[13] Antonyuk RV, Lutsyk AD, Antonyuk VO. Research of carbohydrate specificity and application in histoshemistry lectin from carp roe (Cyprinus carpio L.). International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology. Odesa. Abstracts book. 2016:64