Biopolym. Cell. 2016; 32(5):406.
Хроніка та інформація
Рецензія на підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. За редакцією академіка НАН України В. П. Широбокова. Вінниця: Нова Книга, 2011. 952 с.
1Коваленко Н. К.
  1. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
    вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, Україна, 03680

Abstract