Biopolym. Cell. 2016; 32(5):395-405.
Хроніка та інформація
Матеріали Х щорічної конференції молодих вчених Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ

Abstract