Biopolym. Cell. 2012; 28(4):314-316.
Короткі повідомлення
Регулятор передачі мітогенного сигналу SPRY2 формує комплекс з адапторним білком ITSN1 in vivo
1Новохацька О. В., 1Скрипкіна І. Я., 1Дергай М. В., 1Циба Л. О., 1Риндич А. В.
  1. Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології
    Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Передача мітогенного сигналу від рецепторних тирозинкіназ (RTK) у клітині тісно пов’язана з ендоцитозом, який регулює точність такої передачі. Інтерсектин 1 (ITSN1) – це еволюційно консервативний адапторний білок, що бере участь у найбільш ранніх етапах клатрин-опосередкованого ендоцитозу та залучений до процесу злоякісної трансформації за умов надекспресії. Мета. Пошук білків, які можуть забезпечити зв’язок ITSN1 із процесом передачі сигналу від RTK. Методи. Передбачення мотивів взаємодії in silico, експресія білків у бактерійній системі та культурі клітин ссавців, імунопреципітація, преципітація білків, злитих з GST, імунофлуоресцентні дослідження. Результати. За допомогою сервісу «Scansite» передбачено зв’язування домену SH3A ITSN1 із SPRY2. Для експериментального підтвердження цієї взаємодії злиті з GST SH3-домени ITSN1 отримано і очищено з бактерій Escherichia coli. Використовуючи преципітацію білків, злитих з GST, встановлено, що домени SH3A, N-SH3A (нейрон-специфічний варіант), SH3C і SH3E ITSN1 здатні преципітувати Flag-SPRY2 з лізату клітин. Дані імунофлуоресцентного аналізу та коімунопреципітації свідчать про часткову колокалізацію білків Omni-ITSN1 і Flag-SPRY2 та формування ними комплексу in vivo. Висновки. Отримані дані підтверджують асоціацію ендоцитозного адапторного білка ITSN1 із сигнальним білком SPRY2 in vivo.
Keywords: інтерсектин 1, передача мітогенного сигналу, SPRY2, домен SH3

References

[1] Henne W. M., Boucrot E., Meinecke M., Evergren E., Vallis Y., Mittal R., McMahon H. T. FCHo proteins are nucleators of clathrin-mediated endocytosis Science 2010 328, N 59833:1281–1284.
[2] Tsyba L., Nikolaienko O., Dergai O., Dergai M., Novokhatska O., Skrypkina I., Rynditch A. Intersectin multidomain adaptor proteins: regulation of functional diversity Gene 2011 473, N 2:67–75.
[3] Adams A., Thorn J. M., Yamabhai M., Kay B. K., O'Bryan J. P. Intersectin, an adaptor protein Involved in clathrin-mediated endocytosis, activates mitogenic signaling pathways J. Biol. Chem 2000 275, N 35:27414–27420.
[4] Dergai O., Novokhatska O., Dergai M., Skrypkina I., Tsyba L., Moreau J., Rynditch A. Intersectin 1 forms complexes with SGIP1 and Reps1 in clathrin-coated pits Biochem. Biophys. Res. Commun. –2010 402, N 2:408–413.
[5] Dergai M., Skrypkina I., Dergai O., Tsyba L., Novokhatska O., Filonenko V., Drobot L., Rynditch A. Identification and characterization of a novel mammalian isoform of the endocytic adaptor ITSN1 Gene 2011 485, N 2 P. 120–129.
[6] Guy G. R., Jackson R. A., Yusoff P., Chow S. Y. Sprouty proteins: modified modulators, matchmakers or missing links? J. Endocrinol 2009 203, N 2:191–202.
[7] Lim J., Wong E. S., Ong S. H., Yusoff P., Low B. C., Guy G. R. Sprouty proteins are targeted to membrane ruffles upon growth factor receptor tyrosine kinase activation. Identification of a novel translocation domain J. Biol. Chem 2000 275, N 42:32837– 32845.