Biopolym. Cell. 2012; 28(4):310-313.
Короткі повідомлення
Клітини людини в культурі здатні поглинати рослинні мітохондрії, навантажені екзогенною ДНК
1Кліменко Є. С., 2Запорожченко І. А., 2Мілейко В. А., 2Морозкін Є. С., 1Кулінченко М. В., 2Лактіонов П. П., 1Константинов Ю. М.
  1. Сибірський інститут фізіології і біохімії рослин СО РАН
    вул. Лермонтова 132, Іркутськ, Російська Федерація, 664033
  2. Інститут хімичної біології і фундаментальної медицини СО РАН
    пр. ак. Лаврентьєва, 8, Новосибірськ, Російська Федерація, 630090

Abstract

Мета. Вивчення можливості поглинання клітинами ліній HeLa і HUVEC ізольованих клітинних мітохондрій, попередньо навантажених чужорідною ДНК. Методи. Використано два методичних підходи: флуоресцентне мічення мітохондрій і/або мтДНК та кількісний ПЛР-аналіз ДНК інкубованих з мітохондріями клітин. Результати. Продемонстровано, що клітини людини ліній HeLa і HUVEC здатні поглинати ізольовані рослинні мітохондрії, і цей процес залежить від часу інкубації і концентрації органел у середовищі. Мітохондрії, таким чином, можуть слугувати векторною системою для доставки чужорідної ДНК у клітини людини. ДНК, яка транспортується мітохондріями, розподіляється у різних клітинних компартментах. Висновки. Отримані результати мають попередній характер і дозволяють почати перевірку можливості поглинання клітинами людини мітохондрій тваринного походження (у тому числі мітохондрій людини) та створення генетичних конструкцій, які містять селективний ген і забезпечують стабільне підтримання транспортованої мітохондріями екзогенної ДНК після поглинання їх клітинами.
Keywords: клітини людини в культурі, навантажені ДНК мітохондрії, ксенотрансплантація

References

[1] Koulintchenko M., Konstantinov Y., Dietrich A. Plant mitochondria actively import DNA via the permeability transition pore complex EMBO J 2003 22, N 6:1245–1254.
[2] Koulintchenko M., Temperley R. J., Mason P. A., Dietrich A., Lightowlers R. N. Natural competence of mammalian mitochondria allows the molecular investigation of mitochondrial gene expression Hum. Mol. Genet 2006 15, N 1:143–154.
[3] Ibrahim N., Handa H., Cosset A., Koulintchenko M., Konstantinov Yu., Lightowlers R. N., Dietrich A., Weber-Lofti F. DNA delivery to mitochondria: sequence specificity and energy enhancement Pharm. Res 2011 28, N 11:2871–2882.
[4] Mileshina D., Koulintchenko M., Konstantinov Y., Dietrich A. Transfection of plant mitochondria and in organello gene integration Nucleic Acids Res 2011 39, N 17 e115.
[5] Klimenko E. S., Mileiko V. A., Morozkin E. S., Laktionov P. P., Konstantinov Yu. M. Study of DNA import and export in potato (Solanum tuberosum) mitochondria using quantitative PCR Biochemistry (Mosc.). Suppl. Ser. A: Membrane and Cell Biology 2011 5, N 2:170–176.