Biopolym. Cell. 2011; 27(5):387-389.
Порушення в утворенні ліпідних вторинних посередників у стимульованих лімфоцитах крові людини при раку молочної залози
1Лазян М. П., 1Давтян А. Г., 1Батикян Т. Б., 1Казарян Р. А., 2Алексанян К. А., 2Галстян А. М., 1Тадевосян Ю. В.
  1. Інститут молекулярної біології НАН Вірменії
    вул. Хасратяна 7, Єреван, Республіка Вірменія, 0014
  2. Національний центр онкології імені Фанаряна МЗ Республіки Вірменія
    вул. Фанаряна 76, Єреван, Республіка Вірменія, 0052

Abstract

Основна мета даного дослідження полягала у порівняльному аналізі процесів генерації різних ліпідних вторинних посередників (ЛВП) у загальній масі лімфоцитів периферичної крові людини (ЛПКЛ) на різних етапах (5, 10, 30 и 60 с) костимуляції клітин анти-CD3 і анти-CD28 моноклональними антитілами за норми і при раку молочної залози (РМЗ). Методи. Ficoll-Hypaque градієнтне центрифугування. Результати. Отримані дані свідчать про наявність значних порушень у механізмах утворення/ утилізації ЛВП у стимульованих ЛПКЛ при РМЗ порівняно з нормою. Зокрема, достовірна генерація арахідоніл-1,2-діацил-гліцерину (1,2-ДАГ), що спостерігається за норми, на початковому етапі (5 с) костимуляції клітин виявилася пригніченою при РМЗ та нижчою за контрольний рівень у нестимульованих клітинах. Треба відмітити, що порушення в утворенні 1,2- ДАГ ЛПКЛ, одержаних від пацієнтів з РМЗ, були ідентичними з виявленими нами раніше при інших формах ракових новоутворень. Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що знайдені закономірності є загальними характеристиками для всіх типів вивчених нами злоякісних пухлин і можуть бути використані як додаткові тест-параметри для виявлення раку та індивідуальної корекції курсу хіміотерапії при лікуванні захворювання.
Keywords: лімфоцити крові, ліпідні вторинні посередники, рак молочної залози

References

[1] Liyanage U. K., Goedegebuure P. S., Moore T. T., Viehl C. T., Moo-Young T. A., Larson J. W., Frey D. M., Ehlers J. P., Eberlein T. J., Linehan D. C. Increased prevalence of regulatory T cells (Treg) is induced by pancreas adenocarcinoma J. Immunother 2006 29, N 4 P. 416–424.
[2] Wolf A. M., Wolf D., Steurer M., Gastl G., Gunsilius E., Grubeck-Loebenstein B. Increase of regulatory T cells in the peripheral blood of cancer patients Clin. Cancer. Res 2003 9, N 2 P. 606–612.
[3] Innes J., Runtz M. M., Kim Y. T., Weksler M. E. Induction of suppressor activity in the autologous mixed lymphocyte reaction and in cultures with ConA J. Clin. Invest 1979 N 64 P. 1608– 1613.
[4] Melkonyan M. H., Hakobyan G. V., Tadevosyan A. Yu., Batikyan T. B., Amirkhanyan E. S., Altman A., Tadevosyan Yu. V. Acylation of lipids by arachidonic acid and generation of lipid second messengers in anti-CD3/CD28 costimulated lymphocytes at norm and diverse forms of leukemia Med. Sci. Arm 2007 47, N 2 P. 56–63.