Biopolym. Cell. 2011; 27(5):383-386.
Взаємодія PARP2 зі структурами ДНК, імітуючими інтермедіати процесів репарації ДНК
1Кутузов М. М., 2Аме Ж.-К., 1Ходирєва С. Н., 2Шрайбер В., 1Лаврик О. І.
  1. Інститут хімичної біології і фундаментальної медицини СО РАН
    пр. ак. Лаврентьєва, 8, Новосибірськ, Російська Федерація, 630090
  2. Університет Страсбурга, CNRS
    Страсбург, Франція

Abstract

Полі(ADP-рибозил)ювання – це тип посттрансляційної модифікації білків, який є важливим для забезпечення стабільності геному та виживання клітин у відповідь на пошкодження ДНК. Полі (ADP-рибозил)ювання каталізується полі(ADP-рибоза)полімеразами (PARP). У той час як роль PARP1 у клітинній відповіді на пошкодження ДНК детально досліджено, внесок іншої ДНК-залежної полі(ADP-рибоза)полімерази – PARP2 – вивчено поки що слабко. Мета. Виявити специфічні ДНК-мішені PARP2. Методи. Метод «затримки в гелі» (EMSA) і тест активності PARP. Результати. Проведено оціночні виміри значень Kd комплексів PARP2– ДНК для деяких структур ДНК, імітуючих інтермедіати різних процесів метаболізму ДНК, а також ці ДНК проаналізовано як «активатори» PARP1 і PARP2 у синтезі полі(ADP-рибози). Висновки. Як і для PARP1, для PARP2 не спостерігається кореляції між ефективністю активації та значенням Kd для різних ДНК. Найефективніше PARP2 активується за присутності over5DNA.
Keywords: PARP1, PARP2, полі(ADP-рибозил)ювання, зв’язування ДНК

References

[1] Oliver A. W., Ame J. C., Roe S. M., Good V., de Murcia G., Pearl L. H. Crystal structure of the catalytic fragment of murine poly (ADP-ribose) polymerase-2 Nucleic Acids Res 2004 32, N 2 P. 456–464.
[2] Sukhanova M. V., Khodyreva S. N., Lavrik O. I. Poly(ADP-ribose) polymerase-1 inhibits strand-displacement synthesis of DNA catalyzed by DNA polymerase beta Biochemistry (Moscow) 2004 69, N 5 P. 558–568.
[3] Ame J. C., Rolli V., Schreiber V., Niedergang C., Apiou F., Decker P., Muller S., Hoger T., Menissier-de Murcia J., de Murcia G. PARP-2, A novel mammalian DNA damage-dependent poly (ADP-ribose) polymerase J. Biol. Chem 1999 274, N 25 P. 17860–17868.
[4] D'Silva I., Pelletier J. D., Lagueux J., D'Amours D., Chaudhry M. A., Weinfeld M., Lees-Miller S. P., Poirier G. G. Relative affinities of poly(ADP-ribose) polymerase and DNA-dependent protein kinase for DNA strand interruptions Biochim. Biophys. Acta 1999 1430, N 1 P. 119–126.
[5] Pion E., Ullmann G. M., Ame J C., Gerard D., de Murcia G., Bombarda E. DNA-induced dimerization of poly(ADP-ribose) polymerase-1 triggers its activation Biochemistry 2005 44, N 44 P. 14670–14681.