Biopolym. Cell. 2011; 27(5):347-349.
Дія збагаченого проліном поліпептиду на різні лінії пухлинних клітин, стромальну тканину нормального кісткового мозку та гігантоклітинних пухлин
1Чайлахян Р. К., 2Галоян А. А., 1Герасимов Ю. В., 2Степанова Є. В., 1Чайлахян М. Р., 3Соломко Е. Ш.
  1. Федеральна державна бюджетна установа "Науково-дослідний інститут епідеміології і мікробіології імені почесного академіка Н. Ф. Гамалеї" Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації
    вул. Гамалеї, 18, Москва, Російська Федерація, 123098
  2. Інститут біохімії ім. Г. Х. Бунятяна НАН РА
    вул. П. Севак 5/1, Єреван, Республіка Вірменія, 0014
  3. Російський онкологічний науковий центр імені Н. Н. Блохіна РАМН
    Каширське шосе, 24, Москва, Російська Федерація, 115478

Abstract

Мета дослідження – вивчення впливу збагаченого проліном полі- пептиду (ПБП) на стовбурові клітини строми кісткового мозку in vivo та in vitro і лінії пухлинних клітин. Методи. Виділення стромальних клітин гігантоклітинної пухлнии (ГКП) і отримання штамів цих клітин, а також штамів стромальних клітин нормального кісткового мозку, введення ПБП щурам, експлантація в культуру кістковомозкових клітин, додавання ПБП у культури клітин. Результаты. Різні способи і дози введення ПБП щурам збільшують концентрацію мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) у кістковому мозку. Додавання ПБП у культури ММСК нормального кісткового мозку призводить до зростання проліферативної активності клітин у 1,5– 2,5 разу, внесення ПБП у культури ММСК ГКП інгібує проліферацію клітин у 1,5–2 разу. У культурах пухлинних клітин спостерігається як пригнічення пухлинних клітин, так і відсутність впливу поліпептиду на проліферацію. Висновки. Введення ПБП щурам підвищує концентрацію ММСК у нормальному кістковому мозку, а за додавання ПБП у культуру тканин виявлено його різноспрямовану дію на проліферацію клітин.
Keywords: збагачений проліном поліпептид, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини

References

[1] Fridenstein A. J., Chailakhyan R. K., Lalykina K. S. The development of fibroblast colonies in monolayer cultures of guineapig bone marrow and spleen cells Cell Tissue Kinet 1970 3, N 4 P. 393–403.
[2] Galoyan A. A. Neurochemistry of brain neuroendocrine immune system: Signal molecules Neurochem. Res 2000 25, N 9/ 10 P. 1343–1355.
[3] Latsinik N. V., Sidorovich S. Yu., Fridenstein A. J. The influence of bone marrow trypsinization on the effectiveness of fibroblast colony formation in monolayer cultures Bull. Exp. Biol. Med 1981 N 9 P. 356–360.
[4] Chailakhyan R. K., Fridenstein A. J., Vasilyev A. V. Clone formation in monolayer cultures of bone marrow Bull. Exp. Biol. Med 1970 N 2 P. 94–96.
[5] Bianco P., Riminicci M., Gronthos S., Robey P. G. Bone marrow stromal stem cells: Nature, biology and potential applications Stem Cells 2001 19, N 3 P. 180–192.