Biopolym. Cell. 2011; 27(4):314-327 .
Хроніка та інформація
Матеріали п'ятої конференціі молодих вчених ІМБіГ НАНУ, присвяченої 130 річчу академіка О. О. Богомольця (24–25 Травня 2011, Київ, ІМБіГ НАНУ)

Abstract