Biopolym. Cell. 2010; 26(5):408-409.
Рецензії
Рецензія на навчальний посібник О. І. Мартиненко «Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум» (науковий редактор – чл.-кор. НАН України, проф. Д. М. Говорун)
1Кунах В. А.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract