Biopolym. Cell. 2008; 24(5):349-367.
Хроніка та інформація
Матеріали конференції молодих вчених присвяченій 35-річчю Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

Abstract