Biopolym. Cell. 2006; 22(4):276-282.
Структура та функції біополімерів
Експресія інтерферону α в печінці щурів після часткової гепатектомії
1Перепелюк М. М., 2Федорченко Д. Б., 2Рибалко С. Л., 1Оболенська М. Ю.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680
  2. Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
    вул. Амосова, 5, Київ, Україна, 03038

Abstract

Досліджено експресію ІФНα/β в печінці щурів після часткової гепатектомії (ЧГЕ) і лапаратомії (ЛАП). Печінку щурів після ЧГЕ і ЛАП використали відповідно як моделі регенераційного процесу та реакції гострої фази у відповідь на пошкодження, яка с складовою регенераційного процесу. Вміст білка іФНа визначали в сумарному цитозолі клітин печінки за біологічним тестом, а відносний вміст ІФНα- та ІФНβ-специфічних РНК у сумарному препараті РНК печінки — за допомогою зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції. Показано, що в печінці інтактних щурів і щурів після ЧГЕ експресуються іФНа-специфічна РНК і білок ІФНα. ІФНβ-специфічна РНК не детектується. Надходження ІФНα до печінки з кров'ю вважається малоймовірним, оскільки він або зовсім не визначається у сироватці крові, або визначається в незрівнянно менших концентраціях, ніж у печінці. ЧГЕ спричинює підвищення рівня ІФНа-специфічної РНК і білка впродовж періоду переходу неактивного в проліферативному відношенні органа до проліферації (1—3 год після ЧГЕ) і поступовий спад до початку S-фази першого клітинного циклу гепатоцитів (12 год після ЧГЕ). У кількісному відношенні підвищення експресії IFNα на початку регенераційного процесу є меншим за максимально можливе, що показано в дослідах із типовим стимулятором синтезу ІФНα, полі(1)-полі(С). ЛАП призводить до повного припинення експресії ІФНα, що виявлено через 1, 3, 6 і 12 год після операції на рівні РНК і білка. Таким чином, підвищена експресія ІФНα на ранньому етапі регенераційного процесу є характер­ ною для перехідного періоду. Експресія ІФНα несумісна з реакцією гострої фази. Значення ІФНα для обох процесів залишається поки не визначеним. Спад у синтезі ІФНα до 12 год після ЧГЕ узгоджується з загальновідомими уявленнями про антипроліферативну активність ІФНα.
Keywords: ІФНα, регеренерація печінки

References

[1] Sidorova VF. Postnatal growth and regeneration of viscera in vertebrates. M., Nauka, 1969; 190 p.
[2] Liozner LD. Regeneration and Development. M., Nauka, 1982. 167 p.
[3] Fausto N. Liver regeneration and repair: hepatocytes, progenitor cells, and stem cells. Hepatology. 2004;39(6):1477-87.
[4] Obolenskaya M. Yu. Cytokines and liver regeneration. EOS. J Immunol Immunopharmacol. 1997; 17: 51-58.
[5] Obolenskaya M, Kelve M, Sazonova L. 2',5'-oligo(A)synthetase activity during early metabolism reorientation in regenerating rat liver. Biopolym Cell. 1997; 13(5):391-6.
[6] Obolenskaya MYu, Sazonova LYa, Gerasimova TB, Rybalko SL, Bisbal C. RNAse L and genome expression during early period of the rat liver regeneration. Biopolym Cell. 2000; 16(5):380-3.
[7] Fey GH, Gauldie J. The acute phase response of the liver in inflammation. Prog Liver Dis. 1990;9:89-116.
[8] Chomczynski P, Sacchi N. Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem. 1987;162(1):156-9.
[9] Dijkema R, Pouwels P, de Reus A, Schellekens H. Structure and expression in Escherichia coli of a cloned rat interferon-alpha gene. Nucleic Acids Res. 1984;12(2):1227-42.
[10] Yokoyama S, Ohishi N, Shamoto M, Watanabe Y, Yagi K. Isolation and expression of rat interferon beta gene and growth-inhibitory effect of its expression on rat glioma cells. Biochem Biophys Res Commun. 1997;232(3):698-701.
[11] Lin A, Chan YL, Jones R, Wool IG. The primary structure of rat ribosomal protein S12. The relationship of rat S12 to other ribosomal proteins and a correlation of the amino acid sequences of rat and yeast ribosomal proteins. J Biol Chem. 1987;262(29):14343-51.
[12] Stark GR, Kerr IM, Williams BR, Silverman RH, Schreiber RD. How cells respond to interferons. Annu Rev Biochem. 1998;67:227-64.
[13] Honda K, Mizutani T, Taniguchi T. Negative regulation of IFN-alpha/beta signaling by IFN regulatory factor 2 for homeostatic development of dendritic cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(8):2416-21.
[14] Nishiguchi S, Otani S, Matsui-Yuasa I, Morisawa S, Monna T, Kuroki T, Kobayashi K, Yamamoto S. Inhibition by interferon (alpha + beta) of mouse liver regeneration and its reversal by putrescine. FEBS Lett. 1986;205(1):61-5.