Biopolym. Cell. 2006; 22(1):49-55.
Молекулярна біофізика
Колективні коливальні моди сітки водневих зв'язків як показник станів води в рослинних соках та листках
1Корніенко М. Є., 1Кутовий С. Ю., 1Піддубецька О. В., 1, 2Смоляр Н. П.
  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    вул. Володимирська 64, Київ, Україна, 01033
  2. IWR Гейдельберзький університет
    Im Neuenheimer Фельд 368,69120 Гейдельберг, Німеччина

Abstract

Концепцію колективних коливальних мод (ККМ) водних сере­довищ застосовано для вивчення станів води у тканинах рослин (листки і плоди). Методами раманівської спектро­скопії та інфрачервоного (14) поглинання досліджено ККМ сітки водневих зв'язків в області низькочастотних ТО і LO мод, високочастотних сумарних тонів цих мод з фундамен­тальними коливаннями. Знайдено, що в листках і соках рослин вода може існувати у менш зв'язаному стані порівняно з дистильованою і в колективізованіиіому стані. В листках рослин нами виявлено існування чотирьох різних структурних станів води, які можна ідентифікувати за параметрами смуг (інтенсивність і частотний зсув) обертонів та складних тонів у спектрах 14-поглинання
Keywords: Коливальна спектроскопія, сітка водневих зв'язків, стани води, колективні моди

References

[1] Kornienko ME. LOOTO splitting and collective vibration excitations in liquids and amorphous medium. Physics of liquid matter. Kiev, 1989. Is sue 17: 93.
[2] Kornienko ME. Low frequency collective modes of the HBBnet of water. Ukr Fiz J. 2002; 47: 361-4.
[3] Kornienko ME. Observation of the LOOTO splitting in Raman spectra of liquids. Ukr Fiz J 2001; 46: 546-52.
[4] Kornienko ME. Low frequency collective vibrational modes of water. Proc. Int. Bunsen Discus. Meet. “Metastable Water”: Abstracts. Schloss Nordkirchen, 1999: 42.
[5] Kornienko ME. Lowwfrequency collective vibrational modes of hydrogen bonds net as the key to interpretation of the vibration sectra of water. Proc. Int. Conf. “Probl ems of Opt ics”: Abstracts. Kyiv, 1999: 17.
[6] Kornienko ME. Trans verseelon gitudinal split up of acoustic and optical modes of hydrogen bonds system of water. Proc. Int. Conf. of Spectra l Line Shapes (ICSLSSXV, PhysikalischhTechnische Bundesanstalt): Abst racts. Berlin, 2000: 107.
[7] Kornienko ME, Loutsenko AV. Researching collective lowwfrequency modes as a new quantitative method of studying liquid structure. Proc. Int. Conf. “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”: Abstracts. Kyiv, 2001: 151.
[8] Kornienko ME, Kutovyi SYu, Piddubetska OV. The peculiarities of Raman spectra of bioactive water. Proc. Int. Conf. “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”: Abstracts. Kyiv, 2001: 152.
[9] Kornienko ME, Kutovyi SYu, Piddubetska OV, Smoljar NP. The collective vibration modes of hydrogen bonds as biometer of the states of water invegetal fruits and leaves. Proc. Int. Conf. “Botanikertagungg2 002”: Abstracts. Freiburg, 2002: 395.
[10] Raman spectroscopy of Gases and Liquids. Ed. A. Veber. Amsterdam: Springer, 1979. 376 p.
[11] Uritskiy VM, Muzatevskaya NI. Fractal structures and biology processes. Biomed. Inform. SSPetersburg.: SPIIIRAN, 1995: 84-129.
[12] Kornienko ME, Smoljar NP, Jahne B, Schurr U. Different water states in plant leaves. Image spectroscopy of leaves water. Proc. Int. Conf. “Botanikertagungg2002”: Abstracts. Freiburg, 2002: 239.
[13] Kornienko ME, Smoljar NP, Jahne B, Schurr V. Image spectroscopy and spectral determination of the water contents in plant leaves. Proc. Int. Conf. “Botanikertagungg2002”: Abstracts. Freiburg, 2002: 239-40.