Biopolym. Cell. 2005; 21(3):283-286.
Молекулярна біофізика
Про молекулярні механізми скорочення м'язового волокна при переході до нового рівноважного стану: аналіз експериментальних даних з використанням трикомпонентного електростимулювального сигналу
1Ноздренко Д. М., 1Богуцька К. І.
  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    вул. Володимирська 64, Київ, Україна, 01033

Abstract

Експериментально виявлено, що при скороченнях м'язового волокна при переході з нативного стану спокою залучаються складніші молекулярні механізми скорочення порівняно із ско­роченнями зі стану попереднього напруження волокна. Засто­сування трикомпонентного електростимулювального сигналу дозволило визначити нелінійність динамічних процесів на ча­совій ділянці відповідної фази дотетанічного скорочення. Мож­ливо, що ковзання актинових та міозинових протофібрил, які мають передісторію руху, проходить з утворенням міцних зв'язків головок міозину з актином, початок формування якихналежить до скорочення, викликаного з нативного стану спокою. Виявлені нелінійні характеристики в динаміці скоро­чення м'яза свідчать про труднощі, пов'язані зі створенням адекватної мікроструктурної моделі м'язового скорочення
Keywords: м'язове скорочення, м'язове волокно, сила, довжина, електростимуляція, актин, міозин

References

[1] Kostyukov AI. Dynamics of efferent control of muscular contraction. Determination of transition processes: External load?? Muscle length. Neurophysiology. 1986;17(3):238–46.
[2] Kostyukov AI, Korchak OE. Length changes of the cat soleus muscle under frequency-modulated distributed stimulation of efferents in isotony. Neuroscience. 1998;82(3):943-55.
[3] Miroshnichenko MS, Nozdrenko DM, Zaloilo IA. The dinamics of the isolated muscle fiber contraction at high-frequency modulated stimulation. Physics of the Alive. 2002; 10(1):41-8.
[4] Miroshnichenko MS, Zaloilo IA, Nozdrenko DM, Prylutskiy YuI. The dinamics of the isolated muscle fiber contraction. Physics of the Alive. 2001;9(2):71-8.
[5] Zaloilo IA, Nozdrenko DM, Soroka VM, Miroshnichenko MS. The reduction in single fibers of skeletal muscle in terms of abovethreshold electrostimulation. Visn Kyiv Univ biol. 2002; 36-37:106-8.
[6] Huxley AF. Muscular contraction. J Physiol. 1974;243(1):1-43.
[7] Huxley HE. The double array of filaments in cross-striated muscle. J Biophys Biochem Cytol. 1957;3(5):631-48.
[8] Tal’nov AN, Serenko SG, Cherkasskii VL, Strafun SS. Coordination of the dynamic phases of EMG activity in human elbow flexors in the performance of targeted tracking movements. Neurophysiology. 1998;30(3):168–78.
[9] Tal'nov AN, Serenko SG, Strafun SS, Kostyukov AI. Analysis of the electromyographic activity of human elbow joint muscles during slow linear flexion movements in isotorque conditions. Neuroscience. 1999;90(3):1123-36.