Biopolym. Cell. 2005; 21(3):258-263.
Віруси та клітина
Виділення міжклітинних глікобіополімерів з листя надчутливих рослин тютюну, уражених вірусом тютюнової мозаїки
1Коваленко О. Г., 1Кириченко А. М., 1Телегеєва Г. А.
  1. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
    вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, Україна, 03680

Abstract

В апопласті уражених вірусом тютюнової мозаїки надчутливих рослин тютюну сорту Імунний 580 виявлено акумуляцію міжклітинних глікобіополімерів на ранніх стадіях інфекції (через І добу після інокуляції). Методами гель-фільтрації (на біогелі Р-ІО), іонообмінної (на ДЕАЕ-сефадексі А-25) та афінної (на конканавалін А-сефарозі) хроматографії виділено два компоненти, відсутні в контролі. Постулюється участь виявлених компонентів у передачі сигналу від інфікованих клітин здоровим та в ініціації у рослині механізмів локалізації вірусної інфекції та/або розвитку набутої стійкості рослинних тканин до реінфекції.
Keywords: вірус тютюнової мозаїки, надчутлива реакція, глікобіополімери, конканавалін А, розподільна та афінна хроматографія

References

[1] Kovalenko OH, Kyrychenko AM, Teleheieva TA. [Effect of TMV-infection on protein and carbohydrate content in hypersensitive tobacco plants and their antiviral and hemagglutinating activity]. Ukr Biokhim Zh. 2003;75(2):103-8. Ukrainian.
[2] Kovalenko OG, Kyrychenko AM, Telegeeva TA. The affinity chromatography of glicobiopolymers from sensitive and hypersensitive tobacco plants infected by tobacco mosaic virus. Biopolym Cell. 2005; 21(2):151-6.
[3] Pierpoint WS. The major proteins in extracts of tobacco leaves that are responding hypersensitively to virus-infection. Phytochemistry. 1983;22(12):2691–7.
[4] Wieringa-Brants DH, Dekker WC. Induced resistance in hypersensitive tobacco against tobacco mosaic virus by injection of intercellular fluid from tobacco plants with systemic acquired resistance. J Phytopathol. 1987;118(2):165–70.
[5] Kovalenko AG. Protein-carbohydrate interactions in the realization of plant resistance to viruses. Mikrobiol Zh. 1993; 55(6):74-91.
[6] Kovalenko OH, Kyrychenko AM. [TMV-infection localization and development of induced virus resistance in Nicotiana sanderae Hort., Datura stramonium L. and Datura metel]. Mikrobiol Z. 2004;66(4):43-7.
[7] Dangl JL, Jones JD. Plant pathogens and integrated defence responses to infection. Nature. 2001;411(6839):826-33.
[8] Jones DA, Jones JDG. The role of leucine-rich repeat proteins in plant defences. advances in botanical research. 1997;89–167.
[9] Kajava AV. Structural diversity of leucine-rich repeat proteins. J Mol Biol. 1998;277(3):519-27.
[10] Goldbach R, Bucher E, Prins M. Resistance mechanisms to plant viruses: an overview. Virus Res. 2003;92(2):207-12.