Biopolym. Cell. 2003; 19(3):292-294.
Короткі повідомлення
Конформаційний аналіз молекули метисазону: результати напівемпіричних квантовохімічних розрахунків
1Потягайло А. Л., 1Болсунова О. І., 1Заїка Л. А., 1Потопальський А. І., 1Говорун Д. М.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Напівемпіричним квантовохімічним методом AMI вперше проаналізовано гіперповерхню по­тенціальної енергії молекули метисазону. Встановлено, що вона мас один глобальний і сім локальних мінімумів, яким відповідають чотири планарні конформації (одна з них є основною) і дві пари суттєво непланарних дзеркально-симетричних конформацій. Конформації знаходяться в діапазоні відносних енергій 0+14,7 ккалімоль і є сильно полярними структурами. Найбільші дипольні моменти мають основна (6,8 D) та енергетично найнестабільніша (8,5 D) конформації. Напівемпіричним квантовохімічним методом MNDO/H вперше знайдено, що основна конфор­мація стабілізується щонайменше двома внутрішньомолекулярними водневими зв'язками NH...O=C і NH...N з енергією, близькою до 2,5 ккалі моль кожний. Коливальний спектр молекули метисазону містить чотири низькі фундаментальні частоти – 39, 46, 69 і 81 см –1 : це свідчить про її структурну м'якість.

References

[1] Thompson RL. Chemoprophylaxis and chemotherapy of viral diseases. Adv Chemother. 1964;13:85-131.
[2] Rao AR, McFadzean JA, Kamalakshi K. An isothiazole thiosemicarbazone in the treatment of variola major in man. A controlled clinical trial and laboratory investigations. Lancet. 1966;1(7446):1068-72.
[3] Potopal'skiy AI, Lozyuk LV, Mirolyubova AN, Besarabov BF. Antiviral, anticancer and antileukemia drug izatizon. Kiev: Naukova Dumka, 1991. 192 p.
[4] Hovorun DM. Physico-chemical mechanisms of biomolecular recognition. Thesis for the Doctor of sciences. Kyiv, 1999; 34 p.
[5] Potyahaylo AL. Proton mobility in model protein - nucleic acid and nucleic acid - nucleic acid complexes and its possible biological significance. PhD thesis. Kyiv, 2002. 20 p.