Biopolym. Cell. 2002; 18(4):330-333.
Віруси та клітина
Дослідження деяких біологічних властивостей фітопатогенних штамів Pseudomonas sp., що спричинюють нове бактеріальне захворювання липи (Tilia sp.)
1Бух І. Г., 1Бреус О. С., 1Панасюк Г. Г., 1Малюта С. С.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Відомо, що такі властивості, як наявність плазмід та синтез бактеріоциногенних речовин, у багатьох випадках мають опосередковане або пряме відношення до механізмів патогенезу, тому їхнє вивчення часто дає можливість зробити певні припущення щодо останніх та спрямувати наступні дослідження. Виявлено, що дані патогенні ізоляти з липи (Tilia sp.) мають плазміду однакової електрофоретичної рухливості, стійкі до високих концентрацій ряду антибіотиків різних типів та мають бактеріоциногенні властивості.

References

[1] Korobko OP. Premature yellow leaves of the type Chordozoa and ways of the formation of vertebrate animals. Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy. 1998; (8):177-81.
[2] Maniatis T, Fritsch EF, Sambrook J. Molecular cloning: a laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor Lab, 1982; 545 p.
[3] Birnboim HC, Doly J. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res. 1979;7(6):1513-23.
[4] Gasson MJ. Indicator technique for antimetabolic toxin production by phytopathogenic species of pseudomonas. Appl Environ Microbiol. 1980;39(1):25-9.
[5] Bender CL, Malvick DK, Mitchell RE. Plasmid-mediated production of the phytotoxin coronatine in Pseudomonas syringae pv. tomato. J Bacteriol. 1989;171(2):807-12.
[6] Boucher CA, Van Gijsegem F, Barberis PA, Arlat M, Zischek C. Pseudomonas solanacearum genes controlling both pathogenicity on tomato and hypersensitivity on tobacco are clustered. J Bacteriol. 1987;169(12):5626-32.
[7] Durbin R. D. Toxins and pathogenesis. In : Phytopathogenic Prokaryotes . New York: Acad, press, 1982: 423-41.