Biopolym. Cell. 2000; 16(4):320-326.
Методи
Взаємодія ціанінових барвників з нуклеїновими кислотами. 16. Нові флюоресцентні бензотіазоло- 4- [2,6-диметилпіридинієві] монометинові ціанінові барвники
1Криворотенко Д. В., 1Ковальська В. Б., 1Ярмолюк С. М.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Синтезовано нові флюоресцентні зонди для детекції нуклеїнових кислот на основі 2-[1-(5-карбоксинтил)-2,6-диметил-1,4-дигідро-4-пиридиншіденметил]-3-мет перхло­рату. Досліджено спектральні властивості отриманих сполук та їхніх комплексів з нуклеїновими кислотами. Вивчено вплив функціональних замісників у молекулі барвника на його взаємодію з нуклеїновими кислотами. Отримані результати показали, що введення спиртових груп та акридинового фрагмента до молекули ціаніну покращує його властивості як флюоресцентного зонда для детекції нуклеїнових кислот.

References

[1] Deligeorgiev TG. Molecular probes based on cyanine dyes for nucleic acid research. Near-Infrared Dyes for High Technology Applications. NATO ASI Series. Eds S. Daehne, U. Resch-Genger, O. S. Wolfbeis. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Acad, publ., 1998:125-39.
[2] Yarmoluk SM, Kovalska VB, Kovtun YuP. Interaction of cyanine dyes with nucleic acids. 5. Towards model of «half intercalation of monomethyne cyanine dyes into double-stranded nucleic acids. Biopolym Cell. 1999; 15(1):75-82.
[3] Krivorotenko DV, Kovalska VB, Yarmoluk SM. Interaction of cyanine dyes with nucleic acids. 10. Synthesis and spectral properties of novel benzothiazol-4-[2,6-dimethylpyridinium] raonomethyne cyanine dyes. Biopolym Cell. 2000; 16(2):145-152.
[4] Saenger W. Principles of nucleic acid structure. New York: Springer, 1984; 556 p. (375-388)
[5] Gershkovich AA, Kibirev VK. Chemical synthesis of peptides. Kiev Naukova Dumka, 1992;52.
[6] Gershkovich AA, Kibirev VK. Chemical synthesis of peptides. Kiev Naukova Dumka, 1992;48.
[7] Ishchenko AA. Structure and spectral-luminescent properties of polymethyne cyanine dyes. Kyiv: Naukova dumka 1994. 232 p.
[8] Saenger W. Principles of nucleic acid structure. New York: Springer, 1984; 556 p. (393-411)