Biopolym. Cell. 2000; 16(2):153-156.
Методи
Розробка ферментного моно- та мультибіосенсора на основі напівпровідникового потенціометричного датчика зі світловою адресацією
1Пацковський С. В., 2Жиляк Г. А., 1Волотовський В. В., 1Стріха В. І.
  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    вул. Володимирська 64, Київ, Україна, 01033
  2. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

У роботі досліджено потенціометричний сенсор зі світловою адресацією як основу для створення біосенсорів, зокрема, моно- та мультиферментних сенсорів. Отримані результати підтверд­жують перспективність даного напрямку в порівнянні з використанням традиційних іоно-чутливих польових транзисторів.

References

[1] Hafeman DG, Parce JW, McConnell HM. Light-addressable potentiometric sensor for biochemical systems. Science. 1988;240(4856):1182-5.
[2] Bousse L, Owicki JC, Parce JW. Biosensors with microvolume reaction chambers. Chemical Sensor Technology. 1992;145–66.
[3] Dzyadevich SV, Shul'ga AA, Patskovsky SV, Arkhipova VN, Soldatkin AP, Strikha VI. Thin-film conductometric transducer for enzyme biosensors. Elektrokhimiia. 1994. 30(8):982—7.
[4] Patskovskiy SV, Strika VI. Multibiosensor with light-addressable. Rep. scientific and practical. Conf. "High technology dual-use" (19-21 Apr, 1994). Kiev: KVIUZ, 1994; 164 p.
[5] Adami M, Sartore M, Nicolini C. PAB: a newly designed potentiometric alternating biosensor system. Biosensors and Bioelectronics. 1995;10(1-2):155–67.