Biopolym. Cell. 1999; 15(4):314-318.
Віруси та клітина
Дія 2,5-триолігоаденілату та його епоксипохідного на репродукцію вірусу імунодефіциту людини та на активність зворотної транскриптази ретровірусів
1Ткачук З. Ю., 2Рибалко С. Л., 1Семерникова Л. І., 1Ткачук В. В., 3Завелевич М. П., 1Ткачук Л. В., 4Михайлопуло І. О., 1Мацука Г. Х.
 1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
  Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680
 2. Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
  вул. Амосова, 5, Київ, Україна, 03038
 3. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
  вул. Васильківська, 45, Київ, Україна, 03022
 4. Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі
  вул. Академіка В. Ф. Купревича, 5, корп.2, Мінськ, Республіка Білорусь, 220141

Abstract

Досліджено дію 2',5'-триолігоаденілату (2',5'АрАрА) та його епоксипохідного (2' ,5'-Аг(ккА)) на репродукцію вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-І). Показано, що 2',5'-олігоаденілати пригнічують репродукцію ВІЛ-1 у випадку їхньої попередньої інкубації з клітинами лімфобластоїдної лінії МТ-4. Вивчено можливі механізми противірусної дії 2',5'-олігоаденілатів, а саме: проаналізовано інтерфероногенну дію цих препаратів. Показано, що 2',5'АрАрА та 2' ,5'-Аг(ккА) підвищують рівень інтерферону в клітинах у 2 і 4 рази відповідно порівняно з контролем. Виявлено інгібуючу дію 2' ,5' -олігоаденілатів на активність зворотної транскриптази ендо- і екзогенних ретровірусів. Припускається, що 2',5'-триолігоаденілат та його епоксипохідне можуть використовуватися у боротьбі з ВІЛ-інфекцією.

References

[1] Muller WE, Schrodeer HC. Alteration of (2'-5')oligoadenylatee metabolism and ribonuclease L activity in H-9 cells by HIV. Int. Conf. AIDS., 1989 p. 667.
[2] Schroder HC, Wenger R, Kuchino Y, Muller WE. Modulation of nuclear matrix-associated 2',5'-oligoadenylate metabolism and ribonuclease L activity in H9 cells by human immunodeficiency virus. J Biol Chem. 1989;264(10):5669-73.
[3] Veda M, Higasa S, Suehiro A, Kakishita E. Evaluation of immuno-status in HIV disease using serum 2',5'-oligoadenylate synthetase activity. Int. Conf. AIDS., 1994; 10(1):158.
[4] Schroder HC, Kelve M, Muller WE. The 2-5A system and HIV infection. Prog Mol Subcell Biol. 1994;14:176-97.
[5] Schroder HC1, Suhadolnik RJ, Pfleiderer W, Charubala R, M?ller WE. (2'-5')Oligoadenylate and intracellular immunity against retrovirus infection. Int J Biochem. 1992;24(1):55-63.
[6] Mikhailopulo IA, Baran EA, Tkachuk LV. Synthesis and use in kidney transplantations in rabbits and monkeys of (2-5')oligoadenylate trimers modified at the 2'-terminus. 4th Int. symp. on Molecular aspects of chemotherapy, (23-25 June, 1993, Gdansk).-Gdansk 1993 p. 61.
[7] Viscidi R, Farzadegan H, Leister F, Francisco ML, Yolken R. Enzyme immunoassay for detection of human immunodeficiency virus antigens in cell cultures. J Clin Microbiol. 1988;26(3):453-8.
[8] Soloviev VD Pektemirov TA. Interferons in theory and practice meditsiny. M.: Medicine, 1981:85-90.
[9] Liu DK, Owens GF. Inhibition of viral reverse transcriptase by 2',5'-oligoadenylates. Biochem Biophys Res Commun. 1987;145(1):291-7.
[10] Kozlov AV, Tkachuk ZYu. Study of 2', 5'-oligoadenylates analogues stability to the action of phosphodiesterases Biopolym. Cell. 1994; 10(1):47-52
[11] Montefiori DC, Sobol RW Jr, Li SW, Reichenbach NL, Suhadolnik RJ, Charubala R, Pfleiderer W, Modliszewski A, Robinson WE Jr, Mitchell WM. Phosphorothioate and cordycepin analogues of 2',5'-oligoadenylate: inhibition of human immunodeficiency virus type 1 reverse transcriptase and infection in vitro. Proc Natl Acad Sci U S A. 1989;86(18):7191-4.
[12] Sobol RW, Fisher WL, Reichenbach NL, Kumar A, Beard WA, Wilson SH, Charubala R, Pfleiderer W, Suhadolnik RJ. HIV-1 reverse transcriptase: inhibition by 2',5'-oligoadenylates. Biochemistry. 1993;32(45):12112-8.