Biopolym. Cell. 1997; 13(4):291-297.
Структура та функції біополімерів
Дослідження сополімерів фібриногена з N-кінцевим дисульфідним вузлом фібрину методом трансмісійної електронної мікроскопії
1Позднякова Т. М., 1Чершиное В. І., 1Макогоненко О. М., 1Чернишенко Т. М., 1Седерхольм-Вільямс С. А.
  1. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
    вул. Леонтовича, 9, Київ, Україна, 01601

Abstract

Методом трансмісійної електронної мікроскопії негативно контрактованих зразків досліджено структуру сополімерів фібриногена (F) з N-кінцевим дисульфідним вузлом дезААВВ-фібрину (tN-ДСВ). Показано, що первинним продуктом сополімериза ції є нитка з молекул фібриногена, розміщених по типу кінець-до-кінця. Молекули tN-ДСВ, які зв'язують між собою молекули фібриногена, на електронограмах не виявля­ються через, як ми вважаємо, їх малий розмір та відсутність глобулярної структури. Утворювані однониткові сополімери латерально агрегують у фібрили різної товщини, иуо створю­ють трьохмірну фібрилярну сітку. Отримані дані підтвер­джують раніше запропоновану гіпотезу стосовно структурної основи F-tN-ДСВ сополімеру як нитки розташованих кінець-дo-кінця молекул фібриногена, сусідні Д-домени яких зв'язані молекулами tN-ДСВ по центрах полімеризації фібрину а-А і b-В. Показаний нами багатостадійний процес складання со­полімеру подібний до такого полімеризації фібрину, що свід­чить про єдність їх механізмів самоскладання шляхом зв'я­зування одне з одним, комплементарних центрів полімеризації фібрину

References

[1] Blomback B. Fibrinogen and fibrin formation. Plasma proteins. Eds B. Blomback, L. A. Hanson. New York: John Willey and Sons, 1979: 223-53.
[2] Pozdniakova TM, Rybachuk VN. [Complexes of the N-terminal disulfide branch point of fibrin with fibrinogen]. Ukr Biokhim Zh. 1985;57(1):3-8.
[3] Pozdniakova TM, Rybalchuk VN, Il'ina AV, Davidovich IuA, Rogozhin SV. [Effect of peptides--structural analogs of NH2-terminal sites of fibrin alpha- and beta-chains--on specific binding of the NH2-terminal disulfide bond of fibrin with fibrinogen]. Ukr Biokhim Zh. 1986;58(2):10-5.
[4] Pozdniakova TM, Rybachuk VN, Ugarova TP. [The role of D2-E2 centers of interdomain binding of fibrin monomer during fibrinogen co-polymerization with an NH2-terminal disulfide knot of fibrin]. Biokhimiia. 1987;52(4):592-8.
[5] Varetskaya TV. Microheterogenity of fibrinogen. Cryofibrinogen. Ukr Biokhim Zh. 1960; 32(1):13-24.
[6] Pozdnjakova TM, Musjalkovskaja AA, Ugarova TP, Protvin DD, Kotsjuruba VN. On the properties of fibrin monomer prepared from fibrin clot with acetic acid. Thromb Res. 1979;16(1-2):283-8.
[7] Pozdniakova TM, Rybachuk VN, Vovk EV. [Soluble complexes of the NH2-terminal disulfide knot of fibrin with molecules containing D domains]. Ukr Biokhim Zh. 1983;55(6):614-21.
[8] Williams RC. Morphology of bovine fibrinogen monomers and fibrin oligomers. J Mol Biol. 1981;150(3):399-408.