Biopolym. Cell. 1996; 12(3):77-90.
Молекулярні механізми генотоксичної дії хлорофосу. Дослідження in vivo та in vitro
1Левицький Є. Л., 1Губський Ю. І., 1Примак Р. Г., 1Горюшко Г. Г., 1Марченко О. М.
  1. Інститут фармакології та токсикології АМН України
    вул. Ежена Потьє, 14, Київ, Україна, 03057

Abstract

У результаті досліджень, здійснених в умовах впливу фосфорорганічного пестициду хлорофосу на хроматин клітин печінки щурів in vivo (введення тваринам) та in vitro (додавання до фракцій хроматину), виявленодеякі молекулярні механізми генотоксичної дії цієї отрути. Протилежна направленість змін під впливом хлорофосу ряду показників, що характеризують структуру хроматину in vivo та in vitro, дозволяє стверджувати, що введена тваринам отрута, скоріш, за все, модифікується до ряду вільнорадикальних метаболітів, які, у свою чергу, є пусковим механізмом вільнорадикального пошкодження хроматину внаслідок зміни інтенсивності переокислення ліпідів, що входять до його складу. Перекисне пошкодження хроматину виражається, перш за все, у структурових змінах його ДНК та гістонових білків, що робить недостовірною реалізацію генетичної інформації. У транскрипційно активному хроматині при цьому знижується реплікативна та підвищується транскрипційна активність, що призводить до збільшення швидкості включення мітки у білки репресованої фракції. У модифікацію функціональної активності хроматину, яка зумовлена генотоксичною дією хлорофосу, роблять свій внесок як зміни його матричних властивостей, так і порушення ферментативного апарату реплікації та транскрипції

References

[1] Gubsky IuI, Levitsky EL, Primak RG. Biochemical mechanisms of nuclear chromatin damage trichlorfon. Ukrainian Biochemical Congress: Abstr. Kyiv: Publ USGA, 1992: 31.
[2] Gubski? IuI, Levitski? EL, Primak RG, Lenchevskaia LK. Changes in the structure and reactions of lipid peroxidation of liver chromatin as affected by 0,0-dimethyl-0,2,2-dichlorovinylphosphate. Ukr Biokhim Zh. 1992;64(5):89-91.
[3] Gubsky YuI, Levitsky EL, Primak RG, Goriushko AG, Lenchevskaya LK, Vistunova IE, Sachenko LG. Molecular mechanisms of liver chromatin damage by chlorophose in conditions of verapamil and atropin introduction. Biopolym Cell. 1993; 9(4):32-9.
[4] Levitsky EL, Gubsky YuI, Chabanny VN, Volkov GL, Novikova SN. Biochemical characteristics of the rat liver transcriptionally active and repressed chromatin. Biopolym Cell. 1993;9(6):13-21.
[5] Gubski? IuI, Levitski? EL, Gol'dshte?n NB, Mozzhukhina TG, Litoshenko AIa, Novikova SN. Functional activity of fractionated chromatin from rat liver upon a single administration of carbon tetrachloride. Vopr Med Khim. 1989;35(4):119-24.
[6] Gubsky YuI, Levitsky EL, Goldshtein NB, Litoshenko AYa. Lipid peroxidation of chromatin fractions of the rat liver. Doklady Akad Nauk Ukr SSR. Ser B. 1989; (2):70-2.
[7] Chikhirzhina GI, Domkina LK, Chigareva NG, Ashmarin IP. Solubilization of chromatin by an endogenous enzymic Ca2+, Mg2+-dependent factor. Activity of residual chromatin. Mol Biol (Mosk). 1976;10(6):1303-10.
[8] Primak RG, Goriushko AG, Levitsky EL, Gubsky YuI, Novikova SN. Study of conformational characteristics of transcriptionally active and repressed chromatin by means of fluorescent probes. Biopolym Cell. 1994; 10(1):41-46.
[9] Ashmarin IP, Vasil'yev II, Ambrosov VA. Rapid methods of statistical processing and planning experiments. L. : Izd-vo Leningr. gos univ-ta. 1975; 78 p.
[10] Kaznacheev IuS, Kulagina TP, Markevich LN, Kolomi?tseva IK, Kuzin AM. Metabolism of chromatin lipids in rat liver and thymus. Mol Biol (Mosk). 1984;18(3):607-12.
[11] Kaznacheev IuS, Kolomi?tseva IK, Kulagina TP, Markevich LN. Turnover of chromatin-bound and membrane lipids in the liver and thymus of gamma-irradiated rats. Biokhimiia. 1984;49(12):2008-11.
[12] Gubski? IuI, Levitski? EL, Volkov GL. Fatty acid composition of rat liver chromatin fractions under conditions of stimulation of lipid peroxidation. Ukr Biokhim Zh. 1991;63(1):87-91.
[13] Gubskiy JuI, Levitsky EL, Primak RG, Velichko AN. Change in the structural condition of the fractionated liver chromatin under lipid peroxidation activation. Biopolym Cell. 1991; 7(3):89-94.
[14] Gubski? IuI, Levitski? EL, Lenchevskaia LK, Vistunova IE. Effect of cadmium chloride on DNA-, RNA-polymerase activity and lipid peroxidation of chromatin fraction in rat liver. Ukr Biokhim Zh. 1993;65(5):112-5.
[15] Gubski? IuI, Levitski? EL, Primak RG, Golubov MI, Novikova SN. Conformational characteristics and packing of endogenous lipid fractions of transcriptionally active and repressed chromatin. Ukr Biokhim Zh. 1991;63(2):83-9. Russian.
[16] Gubski? IuI, Levitski? EL, Zhila VA, Litoshenko AIa. Molecular mechanisms of damage to fractionated liver chromatin by tetrachloromethane. Vopr Med Khim. 1992;38(3):54-8.
[17] Gubski? IuI, Levitski? EL, Gol'dshte?n NB, Litoshenko AIa. Lipid peroxidation and the endogenous DNA polymerase activity of fractions of isolated liver chromatin in rats. Biull Eksp Biol Med. 1989;107(3):296-8.