Biopolym. Cell. 1994; 10(6):45-51.
Взаємодія метил- та глікозилпохідних піримідинових нуклеотидних основ з карбоксильною групою амінокислот
1Желтовський М. В., 1Самійленко С. П., 1Коломієць І. М., 1Кондратюк І. В., 1Степанюгін А. В.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

За допомогою УФ, 14 спектроскопії та ПМР вивчено взаємодію в ДМСО низки метилта глікозилпохідних піримідинових основ з карбоксильною групою амінокислот як мо­дель можливих точкових контактів в реальних нуклеопротеїдних комплексах. Встанов­лено, що подібно до незаміщеної основи з нейтральною карбоксильною грипою утво­рюють комплекси 1-метилцитозин, 5-метилцитозин, 1,5-діметилцитозин, цитидин, дезок­сицитидин, 5-метилдезоксицитидин, а 3-метилцитозин та ізоцитозин взаємодіють з депротонованою карбоксильною групою (карбоксилат-іоном). Як і незаміщені тимін та урацил, 1-метилтимін, 1-метилурацил, 3-метилурацил, тимідин, уридин, 5 - метилу ридин, дезоксиуридин взаємодіють лише з карбоксилат-іоном. Аналіз отриманих результатів та даних попередніх робіт вказує на здатність карбоксильної групи амінокислот від­ різняти цитозин від тиміну та урацилу, що стосується також їх нуклеозидів та ряду похідних.

References

[1] Zheltovsky NV, Samoilenko SA, Kolomiets IN, Kondratyuk IV, Gubaidullin MI. Some structural aspects of protein-nucleic acid recognition point mechanisms involving amino acid carboxylic groups. J Mol Struct. 1989;214:15–26.
[2] Zheltovskiy NV, Samoylenko SA, Kolomiets IN, Kondratiuk IV. Interaction of nucleobases with the amino acids carboxyl grouP in DMSO: a model of Point Protein-nucleic contacts. Doklady Akad Nauk Ukr SSR. Ser B. 1988; (8):68-71.
[3] Kolomiets IN, Kondratyuk IV, Stepanyugin AV, Samoilenko SA, Zheltovsky NV. Influence of methylation of nucleic acid purine bases on their interactions with amino acids through the carboxylic group. J Mol Struct 1991;250(1):1–11.
[4] Zheltovsky NV, Samiylenko SP, Kolomiets IN, Kondratyuk IV, Stepanyugin AV. The investigation of interactions of hypoxanthine, xanthine and their methyl and glycosyl derivatives with amino acid carboxylic group by spectroscopic methods. Biopolym Cell. 1993; 9(3):17-22.
[5] Zheltovsky NV, Samoilenko SA, Gubaidullin MI, Kondratyuk IV. Vibrational spectrum and structure of the cytosine complex with N-formyl glycine in the solid phase. Doklady Akad Nauk Ukr SSR. Ser B. 1988; (5):75-8.
[6] Gul'tiaev AP, Samoĭlenko SA, Zheltovskiĭ NV. Spectroscopic study of interactions between nucleic acid bases and amino acid esters in dimethylsulfoxide. Mol Biol (Mosk). 1981;15(6):1295-302.
[7] Kondratyuk IV, Kolomiets IN, Samoilenko SA, Zheltovsky NV. A study of complexes between cytosine bases and amino acid carboxylic group by NMR spectroscopy. Biopolym Cell. 1989; 5(6):21-5