Biopolym. Cell. 1994; 10(2):69-71.
Вплив іонізуючого випромінення на кальцій-зв'язуючі білки плазматичних мембран
1Древаль В. І.
  1. Харківський державний університет
    пл. Дзержинського, 4, Харків, Україна, 310077

Abstract

Методом гасіння власної флюорссценції білків досліджено вилив іонізуючого випромінення у дозах 10–104 Гр на структуру кальцій-зв'язуючих білків плазматичних мемб­ран тимоцитів. Охарактеризовано особливості зміни структури білків в залежності від дози випромінення.

References

[1] Dreval' VI. Effect of ionizing radiation on cell membrane proteins. Biofizika. 1992;37(2):384-5.
[2] Dreval' VI. The effect of ATP and ionizing radiation on structure plasma membranes. Biopolym Cell. 1992; 8(1):78-82.
[3] Lakowicz JR, Principles of Fluorescence Spectroscopy. Plenum Press, New York, London, 1983.
[4] Dreval' VI, Nazarenko ND. Calcium ion binding by thymocyte plasma membranes. Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki. 1991;(1):27-31.
[5] Kennedy SJ. Structures of membrane proteins. J Membr Biol. 1978;42(3):265-79.