Biopolym. Cell. 1985; 1(6):328-331.
Новини
Всесоюзна робоча конференція «Молекулярна біологія ДНК-вмісних вірусів, практично значущих для сільського господарства і медицини» (Київ, 8–10 жовтня, 1984)

Abstract