Biopolym. Cell. 1993; 9(4)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Gubsky Yu. I., Levitsky E. L., Primak R. G., Goriushko A. G., Lenchevskaya L. K., Vistunova I. E., Sachenko L. G.
Biopolym. Cell. 1993; 9(4):32-39.
Pkhakadze H. G., Kavun E. M., Chechet V. A., Marinets A. V., Radavsky Yu. L., Komissarenko S. V.
Biopolym. Cell. 1993; 9(4):39-44.
Tomsons V. P., Chernobayeva L. G., Kozireva S. I., Konicheva V. V., Peregoudova Y. Y., Murovska M. F., Tikhomirova L. P.
Biopolym. Cell. 1993; 9(4):59-62.
Gene-Engineering Biotechnology
Kordyum V. A., Frolkis V. V., Lukash L. L., Shulzhenko V. N., Shpilevaya S. P., Kostetsky I. E., Titok T. G., Varsanova I. S., Likhacheva L. I., Irodov D. M.
Biopolym. Cell. 1993; 9(4):63-104.
Landau S. M., Kolomiets L. I., Tikhonov A. V., Polotskaya A. N., Adler V. P.
Biopolym. Cell. 1993; 9(4):109-111.