Biopolym. Cell. 2018; 34(6)
Reviews
Negrutskii B. S., Novosylna O. V., Porubleva L. V., Vislovukh A. A.
Biopolym. Cell. 2018; 34(6):411-425.
Structure and Function of Biopolymers
Afanasieva K. S., Semenova A. Y., Lukash L. L., Sivolob A. V.
Biopolym. Cell. 2018; 34(6):426-434.
Rybak M. Yu., Priss A. E., Gudzera O. I., Kovalchuk A. O., Kryklyvyi I. A., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2018; 34(6):435-444.
Molecular Biomedicine
Gerashchenko G. V., Kononenko O. A., Bondarenko Yu. M., Stakhovsky E. O., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2018; 34(6):445-460.
Molecular and Cell Biotechnologies
Drobyk N. M., Mel'nyk V. M., Hrytsak L. R., Kravets N. B., Konvalyuk I. I., Twardovska M. O., Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 2018; 34(6):461-476.
Methods
Kravchenko A. O., Kosach V. R., Shkarina K. A., Zaiets I. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2018; 34(6):477-486.