Biopolym. Cell. 2013; 29(6)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Zarudnaya M. I., Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):454-462.
Zaporozhan V. M., Maryniuk G. S., Kholodkova O. L., Bubnov V. V., Andronov D. U.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):463-467.
Kovalska V. B., Losytskyy M. Yu., Chernii S. V., Chernii V. Ya., Tretyakova I. M., Yarmoluk S. M., Volkov S. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):473-479.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Macewicz L. L., Kushniruk V. O., Iatsyshyna A. P., Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Akopyan G. R., Huleuk N. L., Mykytenko D. O., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):480-486.
Biomedicine
Rosenberg E. E., Prudnikova T. Y., Gerashchenko G. V., Grigorieva E. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):499-505.
Gulkovskyi R. V., Chernushyn S. Y., Kravchenko S. A., Bychkova G. M., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):506-510.
Bioorganic Chemistry
Didan Yu. V., Kryvorotenko D. V., Negrutska V. V., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):511-514.
Molecular Biophysics
Vardevanyan P. O., Antonyan A. P., Hambardzumyan L. A., Shahinyan M. A., Karapetian A. T.
Biopolym. Cell. 2013; 29(6):515-520.
Bioinformatics