Biopolym. Cell. 2009; 25(6)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Boyarshin K. S., Kriklivyi I. A., Yaremchuk A. D., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2009; 25(6):445-450.
Vassetzky Y. S., Ioudinkova E. S., Razin S. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(6):451-456.
Cell Biology
Molecular Biophysics
Kharkyanen V. N., Yesylevskyy S. O., Berezetskaya N. M., Boiteux C., Ramseyer Ch.
Biopolym. Cell. 2009; 25(6):476-483.
Bioorganic Chemistry
Goncharuk E. I., Borovoy I. A., Pavlovich E. V., Malyukin Yu. V., Grischenko V. I.
Biopolym. Cell. 2009; 25(6):484-490.
Palchykovska L. G., Alexeeva I. V., Platonov M. O., Kostenko O. M., Usenko L. S., Negrutska V. V., Shved A. D.
Biopolym. Cell. 2009; 25(6):491-499.
Short Communications