Biopolym. Cell. 2005; 21(6)
Reviews
Tishchenko E. N., Dubrovnaya O. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(6):463-472.
Discussions
Structure and Function of Biopolymers
Limanskaya O. Yu., Limanskaya L. A., Limanskii A. P.
Biopolym. Cell. 2005; 21(6):515-524.
Molecular and Cell Biotechnologies
Demkiv O. M., Paryzhak S. Ya., Krasovs'ka E. S., Stasyk O. V., Gayda G. Z., Sibirny A. A., Gonchar M. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(6):525-530.
Molecular Biophysics
Sukhoviya M. I., Shafranyosh M. I., Margitich M. O., Shafranyosh I. I.
Biopolym. Cell. 2005; 21(6):531-535.
Bioorganic Chemistry
Bioinformatics
Short Communications