Biopolym. Cell. 2005; 21(5)
Reviews
Talalaev O. S.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):392-399.
Structure and Function of Biopolymers
Panasyuk G. G., Nemzanyy I. O., Zhyvoloup A. M., Filonenko V. V., Gout I. T.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):407-412.
Cell Biology
Genome and Its Regulation
Zhuk O. W., Kursa M. A., Kovalev B. V., Kozeretska I. A.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):419-424.
Bioorganic Chemistry
Soldatkin O. O., Sosovskaya O. F., Benilova I. V., Gonchar M. V., Korpan Y. I.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):425-432.
Palchikovs'ka L. G., Garmanchouk L. V., Alexeeva I. V., Usenko L. S., Shestakova T. S., Solyanik G. I., Shved A. D., Chekhun V. F.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):433-439.
Molecular Biophysics
Bioinformatics
Short Communications
Yevtushenko A. I., Shirobokov V. P., Pavlenko L. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):454-457.
Jubilee
El'ska G. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(5):458-459.