Biopolym. Cell. 2005; 21(4)
Reviews
Cell Biology
Kozyrovska N. O., Negrutska V. V., Kovalchuk M. V., Voznyuk T. N.
Biopolym. Cell. 2005; 21(4):312-318.
Kordyum V. A., Shpilevaya S. P., Ruban T. O., Sukhorada O. M.
Biopolym. Cell. 2005; 21(4):335-345.
Molecular and Cell Biotechnologies
Kukla A. L., Kanyuk M. I., Starodub M. F., Nagornaya S. S.
Biopolym. Cell. 2005; 21(4):346-350.
Molecular Biophysics
Kruglova E. B., Bolbukh T. V., Gladkovskaya N. A., Bliznyuk Yu. N.
Biopolym. Cell. 2005; 21(4):358-364.
Methods
Short Communications
Anopriyenko O. V., Shevchenko A. I., Mazurok N. A., Rubtsova N. V., Zakian S. M.
Biopolym. Cell. 2005; 21(4):370-373.