Biopolym. Cell. 2000; 16(6)
Reviews
Duplij D. R., Duplij S. A., Chashchin N. A.
Biopolym. Cell. 2000; 16(6):449-454.
Structure and Function of Biopolymers
Telegeev G. D., Dubrovska A. N., Dybkov M. V., Maliuta S. S.
Biopolym. Cell. 2000; 16(6):482-486.
Cell Biology
Lisovsky I. L., Khobta O. I., Soldatkina M. A., Litvin D. I., Markeeva N. V., Sidorik L. L., Pogrebnoy P. V.
Biopolym. Cell. 2000; 16(6):525-529.
Genome and Its Regulation
Skripkina I. Ya., Tsyba L. A., Slavov D., Kvasha S. M., Gardiner K., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2000; 16(6):530-539.
Molecular Mechanisms of Differentiation
Rozhmanova O. M., Dolgaya E. V., Stelmakh L. N., Pogorelaya N. Kh., Kucher V. V., Miransky A. V., Magura I. S., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 2000; 16(6):540-546.
Viruses and Cell
Molecular and Cell Biotechnologies
Lukyanchuk V. V., Sukhanoff S. M., Polishchuk L. V., Matselyukh B. P.
Biopolym. Cell. 2000; 16(6):559-561.
Methods