Biopolym. Cell. 1993; 9(6):96-98.
Хроніка та інформація
Пакет комп'ютерних програм для вивчення біофізичних основ молекулярної генетики
Єгоренков А. І.

Abstract