Biopolym. Cell. 1992; 8(4):56-58.
Генно-інженерна біотехнологія
Реплікація онкогена c-myc у клітинах асцитної карциноми Ерліха
1Данко І. М., 2Прима В. І.
  1. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
    вул. Васильківська, 45, Київ, Україна, 03022
  2. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Проведено седиментаційне фракціонування асинхронної клітинної популяції асцитної карциноми Ерліха за фазами клітинного циклу. Розподіл суспензії пухлинних клітин здійснювали за 1 g у 0←0,3 М експоненціальному градієнті концентрації сахарози. З клітин, що знаходилися у S-фазі, виділено три фракції, які відповідали ранній, середній та пізній S-фазі. Вивчено часовий порядок реплікації онкогена c-myc у синхронізованих клітинах асцитної карциноми Ерліха. Показано, що реплікація онкогена c-myc починається у ранній S-фазі.

References

[1] Iqbal MA, Chinsky J, Didamo V, Schildkraut CL. Replication of proto-oncogenes early during the S phase in mammalian cell lines. Nucleic Acids Res. 1987;15(1):87-103.
[2] Calza RE, Eckhardt LA, DelGiudice T, Schildkraut CL. Changes in gene position are accompanied by a change in time of replication. Cell. 1984;36(3):689-96.
[3] Kavetski? RE, Kaz'min SD. Energetics of the mitotic cycle in Ehrlich tumor cells. Dokl Akad Nauk SSSR. 1973;212(5):1217-9.
[4] Maniatis T, Fritsch EF, Sambrook J. Molecular cloning: a laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor Lab, 1982; 545 p.
[5] Kelly K, Cochran BH, Stiles CD, Leder P. Cell-specific regulation of the c-myc gene by lymphocyte mitogens and platelet-derived growth factor. Cell. 1983;35(3 Pt 2):603-10.