Biopolym. Cell. 2017; 33(1):58-63.
Віруси та клітина
Диференіювання штамів вірусу інфекційної бурсальної хвороби виявлених в Україні методом рестрикційного аналізу
1, 2Пастиря А. С., 2Собко І. О., 1Поліщук В. П.
  1. Навчально-науковий центр «Інститут біології»
    Київського національного університету імені Тараса Шевченка
    вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601
  2. Центр ветеринарної діагностики
    вул. Ушинського 25-А, Київ, Україна

Abstract

Вірус інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) став актуальним для птахівництва з моменту появи високовірулентних штамів в середині 80-х років ХХ ст. Вони призводять до імуносупресивного стану тварин та високої смертності. З огляду на велику різноманітність вакцин, необхідною є харакетристика польових ізолятів, виявлених у господарстві. Мета. Охарактеризувати та диференціювати вакцинні та польові штами вірусу за допомогою методу рестрикційного аналізу. Методи. Виділення РНК здійснювали сорбційним методом, здійснювали постановку зворотної транскрипції та ПЛР із використанням специфічних праймерів до гену VP2. Отримані амплікони піддавали рестрикції MvaI, MboI, SspI, BspMI, SacI, BstEII. Результати. У роботі було охарактеризовано рестрикційний профіль восьми вакцинних штамів та проаналізовано 120 зразків бурс відібраних від уражених вірусом ІБХ птахів. Більшість проаналізованих ізолятів за рестрикційним профілем були подібними до вакцинних штамів. Вакцинні штами, що належали до однієї групи за рівнем атенуації мали одинаковий рестрикціний профіль. Для чотирьох було показано наявність сайтів SspІ та відсутність сайту BstEІІ, що дає підставу віднести їх до високовірулентих штамів вірусу ІБХ. Висновки. Рестрикційний аналіз дає змогу диференціювати вакцинні та польові ізоляти вірусу ІБХ. Даний підхід можна використовувати для моніторингу ситуації на господарстві за даним збудником.
Keywords: вірус ІБХ, польові штами, високовірулентні штами, рестрикційний аналіз.

References

[1] Diseases of poultry 12th edition. Ed Saif YM. Blackwell Publishing, 2008. 1352 p.
[2] Aliyu HB, Sa'idu L, Jamilu A, Andamin AD, Akpavie SO. Outbreaks of Virulent Infectious Bursal Disease in Flocks of Battery Cage Brooding System of Commercial Chickens. J Vet Med. 2016;2016:8182160.
[3] Berg TP. Acute infectious bursal disease in poultry: a review. Avian Pathol. 2000;29(3):175-94.
[4] Borodavka O, Deryabin O, Sobko I, Polischuk V. Differentiation of infectious bursal disease viruses using RT-PCR and restriction analysis of obtained amplicons. Vestn Kiev Nats Univ im Tarasa Shevchernko: Biol. 2008; 1(51):18–21.
[5] Jackwood DJ. Recent trends in the molecular diagnosis of infectious bursal disease viruses. Anim Health Res Rev. 2004;5(2):313-6.
[6] Sharma JM, Kim IJ, Rautenschlein S, Yeh HY. Infectious bursal disease virus of chickens: pathogenesis and immunosuppression. Dev Comp Immunol. 2000;24(2-3):223-35.
[7] Wang S, Teng Q, Jia L, Sun X, Wu Y, Zhou J. Infectious bursal disease virus influences the transcription of chicken γc and γc family cytokines during infection. PLoS One. 2014;9(1):e84503. eCollection 2014.
[8] Müller H, Mundt E, Eterradossi N, Islam MR. Current status of vaccines against infectious bursal disease. Avian Pathol. 2012;41(2):133-9. Review.
[9] Jackwood DJ, Sommer-Wagner SE. Detection and characterization of infectious bursal disease viruses in broilers at processing. Prev Vet Med. 2010;97(1):45-50.
[10] Mawgod SA, Arafa AS, Hussein HA. Molecular genotyping of the infectious bursal disease virus (IBDV) isolated from Broiler Flocks in Egypt. Int J Vet Sci Med. 2014; 2(1):46–52.