Biopolym. Cell. 2014; 30(3):234-238.
Молекулярна Біомедицина
Асоціація алельних варіантів генів з ризиком розвитку і прогнозом ішемічного інсульт
1, 2Кучеренко А. М., 3Шульженко Д. В., 3Кузнєцова С. М., 2Демидов С. В., 1Лівшиць Л. А.
 1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
  Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680
 2. Навчально-науковий центр «Інститут біології»
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601
 3. Державна установа "Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"
  вул. Вишгородська,67, Київ, Україна, 04114

Abstract

Мета. Оцінити роль поліморфних варіантів –781C/T гена IL8 і –592C/A гена IL10 як генетичних маркерів ризику розвитку ішемічного інсульту. Методи. До групи дослідження ввійшли 183 пацієнти з ішемічним інсультом, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології НАМН України»; до контрольної – 88 здорових людей старше 65 років без історії ішемічного інсульту. Генотипування проводили методом ПЛР з наступним аналізом поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів. Результати. Виявлено статистично достовірно (P < 0,05) вищу частоту носіїв алеля IL8 –781T у групі пацієнтів з інсультом (81,6 %) порівняно з контрольною групою (70,1 %). Носії алеля IL8 –781Т мають майже вдвічі вищий ризик розвитку ішемічного інсульту (OR = 1,886; ДІ 95 %: 1,041–3,417). Статистично достовірно (P < 0,05) вища частота носіїв алеля –592C гена IL10 спостерігалась у пацієнтів з ішемічним інсультом (98,2 %) порівняно з контрольною групою (90,7 %). Ризик розвитку ішемічного інсульту (OR = 5,71; ДІ 95 %: 1,48–22,11) у носіїв цього алеля у 5 разів вищий. Встановлено, що в осіб, гомозиготних за алелем –592С гена IL10, у яких розвинувся ішемічний інсульт, шанси на покращення стану (за шкалою Ренкіна) протягом перших двох тижнів майже втричі більші (OR = 2,76; ДІ 95 %: 1,26–6,07). Висновки. На підставі отриманих статистичних відмінностей встановлено, що алелі –781T гена IL8 і –592С гена IL10 є факторами спадкової схильності до розвитку ішемічного інсульту. Крім того, генотип –592СС гена IL10 є генетичним маркером позитивної динаміки стану пацієнта у перші два тижні лікування.
Keywords: інтерлейкін, ішемічний інсульт, поліморфізм

References

[1] Garcia-Bonilla L, Benakis C, Moore J, Iadecola C, Anrather J. Immune mechanisms in cerebral ischemic tolerance. Front Neurosci. 2014;8:44. eCollection 2014.
[2] Moskowitz MA, Lo EH, Iadecola C. The science of stroke: mechanisms in search of treatments. Neuron. 2010;67(2):181-98.
[3] Daly AK, Day CP, Donaldson PT. Polymorphisms in immunoregulatory genes: towards individualized immunosuppressive therapy? Am J Pharmacogenomics. 2002;2(1):13-23.
[4] Emonts M, Hazes MJ, Houwing-Duistermaat JJ, van der Gaastde Jongh CE, de Vogel L, Han HK, Wouters JM, Laman JD, Dol hain RJ. Polymorphisms in genes controlling inflammation and tissue repair in rheumatoid arthritis: a case control study. BMC Med Genet. 2011;12:36.
[5] Stanimirovic D, Satoh K. Inflammatory mediators of cerebral endothelium: a role in ischemic brain inflammation. Brain Pathol. 2000;10(1):113-26.
[6] Mukaida N, Shiroo M, Matsushima K. Genomic structure of the human monocyte-derived neutrophil chemotactic factor IL-8. J Immunol. 1989;143(4):1366-71.
[7] Stelzer G, Dalah I, Stein TI, Satanower Y, Rosen N, Nativ N, Oz-Levi D, Olender T, Belinky F, Bahir I, Krug H, Perco P, Mayer B, Kolker E, Safran M, Lancet D. In-silico human genomics with GeneCards. Hum Genomics. 2011;5(6):709-17.
[8] Hacking D, Knight JC, Rockett K, Brown H, Frampton J, Kwiatkowski DP, Hull J, Udalova IA. Increased in vivo transcription of an IL-8 haplotype associated with respiratory syncytial virus disease-susceptibility. Genes Immun. 2004;5(4):274–82.
[9] Iadecola C, Anrather J. The immunology of stroke: from mechanisms to translation. Nat Med. 2011;17(7):796-808.
[10] Eskdale J, Kube D, Tesch H, Gallagher G. Mapping of the human IL10 gene and further characterization of the 5' flanking sequence. Immunogenetics. 1997;46(2):120-8.
[11] Temple SE, Lim E, Cheong KY, Almeida CA, Price P, Ardlie KG, Waterer GW. Alleles carried at positions -819 and -592 of the IL10 promoter affect transcription following stimulation of peripheral blood cells with Streptococcus pneumoniae. Immunogenetics. 2003;55(9):629-32.
[12] Costa GC, da Costa Rocha MO, Moreira PR, Menezes CA, Silva MR, Gollob KJ, Dutra WO. Functional IL-10 gene polymorphism is associated with Chagas disease cardiomyopathy. J Infect Dis. 2009;199(3):451-4.
[13] Rousset F. genepop'007: a complete re-implementation of the genepop software for Windows and Linux. Mol Ecol Resour. 2008;8(1):103-6.
[14] Sullivan KM, Dean A, Soe MM. OpenEpi: a web-based epidemiologic and statistical calculator for public health. Public Health Rep. 2009;124(3):471–4.